Skip to main content

Nästa steg mot gemensam repertoar

Nyhet   •   Apr 23, 2019 10:00 CEST

Delar av El Sistemas repertoargrupp samlad för att tillsammans med Ron Davis Alvarez mejsla fram El Sistema Sveriges gemensamma repertoar. Bild: Malin Clausson

El Sistemas repertoargrupp har haft sitt andra möte. Även denna gång i Göteborg, med deltagare från norr till söder. Diskussionen som ska mejsla fram vår gemensamma repertoar gick nu vidare från låtförslag och lämpliga tonarter till att prata om rimliga musikaliska målsättningar för eleverna de första 1-2 åren. I höst utökas repertoargruppen med fler deltagare.

12 april var det återsamling för repertoargruppen på Konserthuset i Göteborg. Gruppen, som består av utvalda representanter, en från varje El Sistema-verksamhet i landet, bildade tre små avdelningar i diskussionerna: en stråkgrupp, en träblåsgrupp och en brassgrupp. Uppgiften för dagen, efter en kort resumé av förra mötet, var följande:

1. Föreställ dig att du ska skapa en förebildande verksamhet för barn 9-12 år.

2. Lista vad den personen ska lära sig under första året för att kunna hänga med i orkesterspelet.

3. Sätt upp två generella musikaliska mål för hela orkestern, och två specifika för den instrumentgrupp du företräder.

Livliga samtal om skalor, noter, harmonier och vad som är lätt och svårt i början följde, liksom diskussioner om övergripande mål för alla, som att lära sig lyssna sitta i rätt positioner, hålla stråken rätt med mera. Att förstå vad läraren förväntar sig och orkesterns dynamik och struktur är också viktiga grundläggande kunskaper som bör läras ut under första året för en god vidareutveckling senare.

Brainstorming om "bra" toner

Efter lunchpaus följde en brainstorming enligt följande frågeställning: Vilka tonarter kan vi enas om funkar bäst för alla? I princip inga. Det som funkar för stråk fungerar sällan bra för träblås eller brass. Men varför är vi så låsta vid våra tonarter? Om vi i stället skulle tänka på vilka toner i skalan som är svåra och helt enkelt hoppa över dem, istället för att förbise hela tonarten.

Grupperna fick i denna övning i uppgift att skriva ner intervaller och vad som funkar bäst, med utgångspunkten att alla tonarter funkar – däremot inte alla toner. De låtar som är roliga för stråkar är heller inte alltid så roliga för flöjterna. Då handlar det om att hitta bra arrangemang som kompenserar. Arrangemang gör lätta noter rytmiskt roliga och svåra noter rytmiskt lätta.

Bred repertoar och tålamod

Det handlar också om att ha en bred repertoar så att det finns något som är roligt för alla i helheten, och det handlar om att lära sig att tålmodigt vänta på det stycke du gillar. Ett pedagogiskt upplägg som sprider vetskapen att om du måste spela något som är mindre roligt för din stämma just nu, så kommer något roligare sen.

Arbetet med repertoaren på basnivån kommer att fortsätta under det närmaste året och kanske längre än så. Det är så grundläggande för det som sedan ska komma. När basnivån är formulerad kan vi krydda våra musikaliska mål och höja oss till nästa nivå. Basrepertoaren är El Sistemas ”kropp” som vi sedan bygger upp med gemensamma krafter, enades gruppen om.

Fler deltagare i höst

Det blev sammanfattningsvis några intensiva timmar, som tog det viktiga arbetet mot en gemensam El Sistema-repertoar ett steg vidare. Till nästa möte i höst, som beslutas senare i samråd, ska gruppen utökas med fler deltagare. När vi på lite längre sikt har satt en repertoar för orkester, kommer nästa steg i vår gemensamma utveckling: gemensam repertoar för kör, för slagverk, för förskolor etc … Det finns inget slut. Bara nya målsättningar. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.