Skip to main content

Ny utredning lyfter El Sistemas särart

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2016 15:00 CEST

Gruppundervisning bör utgöra normen i kulturskolan. Det menar utredarna bakom den statliga kulturskoleutredning som presenterades för regeringen på måndagen. Gruppundervisningens förtjänster, liksom andra framgångsfaktorer för kör- och orkesterskolan El Sistema, lyfts i utredningen som förebildande.

Utredningen Inkluderande kulturskola på egen grund pekar bland annat på El Sistemas uppsökande arbetsmetod för att inkludera barn med utländsk bakgrund, som i dag generellt sett har låg representation på kommunala kulturskolor.

Sociala och personlighetsutvecklande aspekter ligger i framkant när det gäller målsättningen med kulturskolans verksamhet och där framhålls flera kommuner som infört El Sistemas arbetsmetoder. 

Sök upp

”Riktade insatser i bostadsområden som präglas av stor segregation genomförs bland annat av kommuner som har engagerat sig i kör- och orkesterskolan El Sistema … En bärande idé med verksamheten är dess sociala mål … Genom att engagera föräldrar och andra familjemedlemmar skapas förutsättningar både för en bredare gemenskap och ett engagemang vilket i sin tur borgar för kontinuitet” konstateras i utredningen, ledd av professor Monica Lindgren vid Göteborgs Universitet.

Med så många ensamkommande barn och nyanlända i Sverige i dag kommer det krävas insatser för att inkludera dem i det svenska samhället, och att El Sistema är ett sätt för den svenska kulturskolan att nå ut till dessa barn är en del av utredningens innehåll. 

I grupp

Att mer gruppundervisning är både efterfrågat av de kommunala kulturskolorna och har flera förtjänster tydliggörs också i utredningen som konstaterar att "... gruppundervisning bör utgöra normen i kulturskolan men att de barn och unga som vill fördjupa sina kunskaper, eller utifrån andra skäl, ska kunna erbjudas individuell undervisning."

I samband med överlämnandet till kulturminister Alice Bah Kuhnke och utbildningsminister Gustav Fridolin publicerades utredningen och dess förslag till utveckling av den svenska kulturskolan i sin helhet på regeringens hemsida.

Ladda ner utredningen i bifogad länk nedan.

El Sistema förändrar små och stora världar med musiken som verktyg.

www.elsistema.se

Youtube

Facebook

Vimeo

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy