Skip to main content

iGov.Direct lanserar app för digital demokrati

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2020 07:40 CET

Digital demokrati kan kombinera både direkt och representativ demokrati. Det innebär att du kan rösta direkt på alla förslag eller att bli representerad av den du vill.

Den 1 januari 2020, efter mer än tre års forskning och utveckling, lanserade den svenska stiftelsen iGov.Direct, sitt system för digital demokrati. Systemet utgör grunden för stiftelsens vision om ett granskningsbart röstningssystem som med avancerad elektronisk identifikation och blockkedjeteknik, kan verifiera att röster inte manipulerats. I Sverige blir partiet iGov.Direct först med att använda systemet.

“Avancerade elektroniska valsystem används redan i staden Moskva, samt i Schweiz och Lettland. iGov.Direct gör det tillgänglig för fler länder genom att använda en internationella standard för elektronisk identifiering och blockkedjeteknik. Det datachip som sitter i pass och id-kort skannas av iGov-appen och röstresultaten skyddas av bitcoins-blockkedjeteknik. Först ut blir Sverige och Storbritannien, säger grundaren Christian Paulsen.

Systemet är ett allmännyttigt forskningsprojekt som leds av den ideella stiftelsen. Stiftelsen är politiskt obunden och erbjuder alla politiska partier att använda systemet. Partiet iGov.Direct har licensierat sig för att få använda stiftelsens registrerade varumärke. Licensen förhindrar toppstyrning av partiledningen. Partiet iGov.Direct ställer upp i alla val, dvs kommun, landsting, riksdag och EU-parlamentet.

Appen har som mål att optimera demokratin genom att digitalisera den. Förhoppningen är att kunna identifiera samhällsproblem snabbare och korta ner tiden till förslag på lösningar.

“Dagens system med utredningar och remisser tar för lång tid. Som exempel har utredningen kring en statlig ID-app pågått sedan 2011. Bankernas lösning är för dyr för stiftelsen, men även för många kommuner och myndigheter. Så stiftelsen utvecklade istället en egen ID-app. Den kan stiftelsen nu även erbjuda staten utan vinstsyfte, fortsätter Christian Paulsen.

I appen iGov.Direct visas förslag från regeringen (propositioner) som det ska röstas om i riksdagen. Appen visar även förslag från partimedlemmar (motioner) som skulle kunna lämnas in i riksdagen av riksdagsledamöter under allmänna motionstiden. Medborgare som registrerat sig med svenskt pass eller ID-kort kan rösta för ett förslag, eller rösta för en invändning mot förslaget. Medlemmar i partier som har anslutit sig till systemet kan även lämna in egna motioner eller komma med invändningar. Medlemskapet gör att det går att upprätthålla en saklig diskussion utan troll och trakasserier.

För styrelsemedlemmen Elin Wibell är en saklig, respektfull dialog vägen mot en mindre polariserad politik.

“Jag tror på att försöka se andras perspektiv i en tid som kännetecknas av ideologi och partipolitik. iGov.Direct bygger på att argumentera med verifierbar fakta, på lika villkor, utan att tvingas hålla med sitt parti eller en ideologi i alla frågor", avslutar styrelsemedlemmen Elin Wibell.

För mer information kontakta: elin@igov.direct, +46 72 923 75 39

iOS-appen 
https://apps.apple.com/se/app/igov-direct-digital-demokrati/id1275116575

Android-appen (beta version under utveckling)
https://play.google.com/store/apps/details?id=direct.igov&hl=sv