Skip to main content

​Odlingskurs på Rosendals Trädgård för små och stora visar vägen till hållbarhet.

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2016 08:00 CET

Att odla tillsammans är ett effektivt och lustfyllt sätt att förstå och uppleva kretsloppet i naturen – och enligt forskarna en god grund för hållbar utveckling. Belägg finns för att en relation till naturen som väcks i tidig ålder varar livet ut och skapar engagemang för långsiktig hållbarhet. Att trädgården är en plats där naturens kretslopp kan åskådliggöras för såväl barn som vuxna är något man vill bli än tydligare med på Rosendals Trädgård. 

På Stiftelsen Rosendals Trädgård har det sedan 2012 bedrivits en odlingsverksamhet för förskolebarn, Lek Odla Väx! Det hela startade som ett projekt finansierat av Allmänna arvsfonden, men sedan 2015 är verksamheten egenfinansierad. Under projektets gång har mer än 650 barn och pedagoger lekt, odlat och upplevt odling och kretslopp under ett helt trädgårdsår. Nu breddas verksamheten med en odlingskurs för barn och vuxna tillsammans. Vid sex tillfällen under året träffas gruppen på Rosendals Trädgård. Kursen ger grunderna i odling från sådd till skörd, och en förståelse för den viktiga matjorden och vägen till ny jord via komposten. Kursen utgår från ett lekfullt perspektiv där upplevelsen är central. 

- Vi vill skapa en upplevelse av trädgård genom att leka, arbeta och upptäcka tillsammans. En upplevelse av årets växlingar där alla sinnen får vara med. säger Rosendals trädgårdspedagoger Klara Palerius och Eva Svensson.

Att trädgården lämpar sig som pedagogiskt verktyg och kan användas för att skapa engagemang för ekologi är något som Rosendals Trädgård har många års erfarenhet av.

-Det är helt logiskt! Det vi får en djupare förståelse för har vi lättare att värna. På Rosendals Trädgård brinner vi ju för odling och hållbarhet. Med denna nya kurs vill vi inspirera både stora och små att vara med och driva utvecklingen framåt! understryker Tin-Tin Jersild, verksamhetsansvarig på Stiftelsen Rosendals Trädgård.

Kursen startar i mars 2016, anmälan sker via www.rosendalstradgard.se

I mer än 30 år har Stiftelsen Rosendals Trädgård bedrivit en biodynamisk odling mitt i staden; en grön och prunkande oas till nytta och nöje för alla.

Här har ekologi, kompost och kretslopp alltid varit självklara begrepp. Här förenas sinnlighet med hållbarhet. Här får ting ta tid. www.rosendalstradgard.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.