​Migration: spår i en konstsamling

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2019 09:00 CET

Hur har konstnärer under de senaste hundrafemtio åren förhållit sig till begreppet exil? Viktiga svar kan ges genom att söka spåren i en museisamling, i det här fallet Malmö Konstmuseums. I den här presentationen riktas ljuset på just migrationens olika erfarenheter. Bland konstnärerna finns bland andra Sven X:et Erixson, Peter Weiss, Lotte Laserstein och Meriç Algün.

Konstprojekt sätter 1900-talets svenska kvinnokamp i fokus

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2019 13:25 CET

Hur kan körsång stärka ens mod att tala inför en grupp? Hur fungerar rollspel när en ska öva sig i att argumentera med auktoriteter? Vilka var kvinnorna bakom Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad och vad kan man lära sig av dem idag? Det uppmärksammas just nu på Tensta konsthall i ett ettårigt projekt. Bakom projektet står curatorn Hannah Zafiropoulos och konstnären Olivia Plender.

Hon gör konst av Krim-konflikten –Tre systrar, videoinstallation av Tanja Muravskaja

Pressmeddelanden   •   Jan 28, 2019 08:30 CET

Hösten 2013 samlades Kiev-borna på Självständighetstorget i protest mot ett uteblivet avtal som skulle ha gjort Ukraina mer självständigt i förhållande till Ryssland. Protesterna eskalerade till sammandrabbningar med flera dödsoffer. I sin videoinstallation, visad på Tensta konsthall, uppenbarar konstnären Tanja Muravskaja genom intervjuer de subtila sprickor som uppstått rakt igenom familjer.

Låt älven leva. Viljan till självbestämmande och en ny världslighet

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2018 10:01 CET

De samiska konstnärerna spelade en framträdande roll i den dramatiska Alta-konflikten (1978 – 1982) i norra Norge. Under parollen ”Låt älven leva!” mobiliserades protester mot en förödande omställning av Alta-älven. Aktionen växte fram utifrån en bred solidaritetsrörelse – såväl det samiska som det norska och internationella. Utställningen presenterar ett fyrtiotal konstnärers arbeten.

Tensta konsthalls Textpris för unga – Här är 2018 års vinnare!

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 12:10 CET

För fyra år sedan grundade Tensta konsthall ett jurybedömt textpris för unga från Stockholms förorter som aviseras i slutet av året. Nu är årets vinnare klara och de kommer från Kista, Huddinge, Handen och Norsborg. Sorg, historia, ilska och väntan sätter tonen för de fyra textförfattarna.

Svävande fiskar av konstnären Philippe Parreno avslutar året på Tensta konsthall

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2018 11:15 CET

Över fyra hundra metallglänsande fritt svävande exotiska fiskar intar Tensta konsthall. Det är Philippe Parrenos My Room is Another Fishbowl som även visades på Tate Modern i London för två år sedan. Det okontrollerbara, det organiskt cykliska och upplevelsen av förundran står i fokus i årets sista utställningsöppning som även blir chefen Maria Linds sista som chef för konsthallen.

Cecilia Widenheim blir ny chef för Tensta konsthall

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2018 10:30 CEST

Efter åtta år är det dags för en ny chef för tjugoårsjubilerande Tensta konsthall. Cecilia Widenheim, som efter styrelsens rekryteringsprocess, utsetts som efterträdare till Maria Lind, kommer närmast från Malmö konstmuseum. Hennes intention är att även fortsättningsvis främja konsthallens roll både som lokal mötesplats och för att presentera angelägna konstnärskap och program.

Kosmism - Två nya utställningar på Tensta konsthall öppnar 30.10

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 15:17 CEST

De dödas återuppståndelse, energiflöden i rymden och drömmar om universum blir viktiga beståndsdelar i höstens utställning Kosmism. Anton Vidokle iscensätter den svindlande kopplingen mellan en rysk-ortodox 1800-talsfilosofs visioner om återuppståndelse, rymdens energiflöden, kapitalistiska och socialistiska eruptioner i historien och samtidens besatthet av artificiell intelligens och rymdresor.

Hundra aspekter av förorten Tensta visas på ArkDes

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 09:17 CEST

1982 var året då staden hade beslutat att lägga ner Norra Latins Gymnasium, vars administration, med lärare och allt, fick flytta till det nybyggda Tensta gymnasium. Några år senare gjordes en film med lärare och elever om hur det hade gått. Det här och en rad andra fascinerande historier Tensta presenteras på vinteravdelningen av Tensta museums filial på ArkDes som öppnar den 26 september.

​Ny rapport – Byråkratisering och krav på kvantifiering hotar Skandinaviens konsthallar

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2018 11:44 CEST

Skandinaviens små och medelstora konsthallar genererar mängder med kunskap, lokalt och internationellt. De investerar i experimentella projekt som senare dyker upp i större och prestigefulla sammanhang. Dessutom fungerar de samhällsbyggande. För detta belönas konsthallarna tyvärr snålt. Det är några av slutsatserna i en nypublicerad rapport om situationen i Sverige, Danmark och Norge.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • paolulifinesa@yztekhnshktacskoqinsiothcgalfyl.pgseub
  • 073 687 08 21
  • +46 8 36 07 63

Om Tensta konsthall

Tensta Konsthalls ambition är att vara en institution med en given plats i lokalsamhället. Samtidigt vill Tensta Konsthall vara en institution med ett konstprogram på internationell toppnivå, en självklar destination för konstpubliken. Här ligger konsthallens särskilda fokus å ena sidan på samarbeten av skilda slag och å andra sidan på intensifierad och nytänkande konstförmedling.

Konstförmedling har generellt sett, även internationellt, hamnat lite i bakvattnet och det är viktigt att den ges möjlighet till utveckling i samma utsträckning som konsten. En central aspekt i konsthallens förmedlingsarbete är att det utgår från samtidskonsten, och att det utvecklas med bibehållen respekt och integritet för såväl konsten som publiken. Det innebär t ex att varje förmedlingsdel måste skräddarsys i förhållande till konsten och till de individer och grupper som man vill ha ett utbyte med, vilket kräver mycket tid och energi.

Adress

  • Tensta konsthall
  • Taxingegränd 10
  • 163 64 Spånga