Studieresa till Göteborg/Gårdsten med fokus på säkerhet och trygghet - fåtal platser kvar!

Nyheter   •   Jan 02, 2019 07:51 CET

Nu bjuder den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige in till en studieresa till Göteborg med fokus på arbetet att skapa attraktiva, säkra och trygga städer.

Stiftelsen Tryggare Sverige lanserar ett oberoende Nationellt Kunskapscentrum för Platssamverkan

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2018 09:13 CET

Kommunerna står inför större utmaningar än någonsin när det gäller frågor som rör brott och otrygghet. Samtidigt har befintliga arbetssätt visat sig ha begränsad framgång. För att komma till rätta med den typ av brott och ordningsstörningar som påverkar människors livskvalitet i vardagen lanserar vi nu ett Nationellt Kunskapscentrum för Platssamverkan.

Nominera din kandidat till Stiftelsen Tryggare Sveriges Brottsförebyggande Pris 2019!

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2018 14:39 CET

Inbjudan till studieresor med fokus på placemaking, säkerhet och trygghet till Göteborg, Amsterdam och New York

Nyheter   •   Dec 13, 2018 06:54 CET

Under de senaste åren har frågor som rör brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete kommit på politiska agendan. Bakgrunden är en utveckling med en grövre och mer organiserad brottslighet samtidigt som otrygghet ökar i många kommuner.

Vid sidan av denna utveckling står många kommuner inför stora utmaningar då det på kort tid ska produceras ett stort antal nya stadsdelar, bostadsområden och bostäder. I detta sammanhang är det viktigt att inte göra om misstagen från mitten av 1960-talet då brottsligheten och otryggheten delvis byggdes in i våra städer på grund av det fysiska rummets utformning.

För att ta del av evidensbaserad forskning och erfarenhetsbaserad kunskap från praktiker och teoretiker när det gäller frågor som rör placemaking, säkerhet och trygghet bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige in till ett antal studieresor under våren 2019.

Göteborg (Gårdsten) 24-25/1: https://tryggaresverige.org/studieresa-till-goteborg
Amsterdam 13-15/3: https://tryggaresverige.org/studieresa-till-amsterdam
New York 28/4-2/5: https://tryggaresverige.org/studieresa-till-new-york

Studieresornas målgrupp är företrädare för bostadsbolag och fastighetsföretag samt kommunpolitiker, stadsplanerare, arkitekter, säkerhetschefer, brottsförebyggare, poliser, näringslivsrepresentanter m.fl. aktörer.

För närmare beskrivning, referenser, bokning eller ytterligare upplysningar kontakta oss på telefon 08-29 20 00 eller via e-post info@tryggaresverige.org

Vänliga hälsningar,

Magnus Lindgren
Generalsekreterare

För att ta del av evidensbaserad forskning och erfarenhetsbaserad kunskap från praktiker och teoretiker när det gäller frågor som rör placemaking, säkerhet och trygghet bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige in till en rad studieresor under våren 2019.

Läs vidare »

Studieresa till Göteborg/Gårdsten med fokus på säkerhet och trygghet

Nyheter   •   Dec 10, 2018 06:44 CET

Nu bjuder den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige in till en studieresa till Göteborg med fokus på arbetet att skapa attraktiva, säkra och trygga städer.

Påminnelse om debattkvällen: "Brott i nära relationer - ett olösligt problem?"

Nyheter   •   Dec 07, 2018 09:20 CET

​Den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till debattkväll nummer 96 på Pressklubben i Stockholm måndagen den 10 december med temat “Brott i nära relationer”. Under debattkvällen medverkar bland annat ordförande Maria Hallenius Henrysson (LexLotta) och vice ordförande Maja Ahrman (Roks).

Inbjudan till debattkväll: "Brott i nära relationer - ett olösligt problem?"

Nyheter   •   Dec 03, 2018 08:52 CET

​Den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till debattkväll nummer 96 på Pressklubben i Stockholm måndagen den 10 december med temat “Brott i nära relationer”. Under debattkvällen medverkar bland annat ordförande Maria Hallenius Henrysson (LexLotta) och vice ordförande Maja Ahrman (Roks).

Fastighetsägare och kommuner ger felaktiga och farliga råd vid våld i nära relationer

Nyheter   •   Nov 16, 2018 10:45 CET

Trots forskning som visar att ingripanden vid våld i nära relationer är farliga, uppmanar kommuner och fastighetsägare grannar att ringa på dörren vid misstanke om brott. Hur ska grannar kunna agera på ett säkert sätt när poliser kan ha svårt att hantera de hotfulla situationer som lätt uppstår? Att uppmana grannar att ringa på hos sin granne är inte bara fel, utan även farligt.

Påminnelse om nätverksträffen: "Är exkludering det nya inkluderande?"

Nyheter   •   Nov 06, 2018 14:20 CET

Inbjudan till frukostseminarium: "Placemaking i Norden – hur skapas trygga, attraktiva platser i en nordisk kontext?"

Nyheter   •   Okt 29, 2018 14:42 CET

Bilder & Videor 3 bilder, 2 videor

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Generalsekreterare
  • maqignynuswj.lukindkdgsbreyin@igtrjdyghvgazrrempsvtiereyigite.yiornbgjw
  • 08-29 20 00
  • 070-510 29 84

Om Stiftelsen Tryggare Sverige

Stiftelsen Tryggare Sverige är en oberoende tankesmedja inom trygghetsområdet

Under de senaste decennierna har brottsligheten blivit ett allt större samhällsproblem i Sverige. För att försöka bryta denna negativa utveckling bildades år 2008 Stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Visionen är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att bo, vistas och verka i.

Adress

  • Stiftelsen Tryggare Sverige
  • Crafoords väg 14
  • 104 31 Stockholm
  • Sverige
  • Vår hemsida