Inbjudan till debattkväll: "Bostadsbristen – en fälla för de som utsätts för partnervåld?"

Nyheter   •   Okt 16, 2018 12:16 CEST

Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till filmvisning och diskussion om trygghet i staden

Nyheter   •   Okt 15, 2018 11:32 CEST

För att lyfta frågor som rör trygghet och konceptet BoTryggt2030 bjuder den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige in till filmvisning och diskussion om trygghet i staden.

Tryggare Sverige får i uppdrag att granska medborgarlöften och samverkansöverenskommelser i Skåne

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2018 07:46 CEST

Den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne att granska samtliga medborgarlöften och samverkansöverenskommelser som polisen och de skånska kommunerna tecknat. Studien ska ligga som grund för det fortsatta arbete med att stötta kommuner och polisen i arbetet med att ta fram överenskommelser och medborgarlöften på lokal nivå med hög kvalitet.

Stiftelsen Tryggare Sverige öppnar kontor i Malmö

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2018 14:24 CEST

Nu öppnar Stiftelsen Tryggare Sverige ett kontor i Malmö. Ansvarig för Malmökontoret är leg. psykologen och säkerhetssamordnare Peter Strandell.

Falska nyheter och trollfabriker. Debatt på Pressklubben

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 07:30 CEST

Den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till debattkväll nummer 94 på Pressklubben i Stockholm den 1 oktober med temat "Falska nyheter och trollfabriker". Under debattkvällen medverkar bland annat professor Christian Christensen (Stockholms Universitet).

Påminnelse: Inbjudan till debattkvällen "Trollfabriker och falska nyheter - gårdagens gnissel eller framtidens fortsatta huvudvärk?"

Nyheter   •   Sep 24, 2018 15:58 CEST

Inbjudan till debattkväll: Trollfabriker och falska nyheter - gårdagens gnissel eller framtidens fortsatta huvudvärk?

Nyheter   •   Sep 17, 2018 15:24 CEST

Nätverksträff: Är exkludering det nya inkluderande?

Nyheter   •   Sep 14, 2018 10:38 CEST

Påminnelse: Inbjudan till frukostseminariet "Aktivera samhället mot livskvalitetsbrott – vilka brottsförebyggande åtgärder föreslås?"

Nyheter   •   Sep 10, 2018 11:19 CEST

Ny tjänst - trygghetskonsekvensanalys

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2018 11:50 CEST

Stiftelsen Tryggare Sverige lanserar nu tjänsten Trygghetskonsekvensanalys, där stadsplanerare, arkitekter, tjänstpersoner, m.fl., inom 24 arbetstimmar kan få svar på frågan om i vilken utsträckning ett objekt har förutsättningar för att skapa en trygg miljö.

- Just nu finns ett större fokus kring att faktiskt bygga rätt från början. Det vill vi uppmuntra, och erbjuder därför aktörer möjlighet att snabbt och enkelt få feedback på exempelvis detaljplaner, säger kriminologen Marika Johansson (Stiftelsen Tryggare Sverige).

Trygghetskonsekvensanalysen utgår från Stiftelsen Tryggare Sveriges modell med nio aspekter som påverkar de fysiska förutsättningarna för att en miljö ska kännas trygg. Granskningen omfattar det material som skickas in och kan exempelvis handla om objektets planritning, visionsbilder eller det som uttryckligen anges i text.

- Den svenska stadsplaneringsprocessen ger inga tydliga krav på att frågor som rör trygghet ska beaktas. Våra trygghetskonsekvensanalyser ger ett kunskapsbaserat underlag som kan vägleda aktörer genom processen, säger fil. dr. stadsplanerare Cornelis Uittenbogaard (Stiftelsen Tryggare Sverige).

Resultatet kan med fördel användas som planeringsunderlag i stadsutvecklingsprojekt, arkitekttävlingar, ombyggnadsprojekt, osv.

Har du några frågor kring tjänsten? Kontakta info@tryggaresverige.org eller läs mer på https://tryggaresverige.org/trygghetskonsekvensanalys

Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

Läs vidare »

Bilder & Videor 3 bilder, 2 videor

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Generalsekreterare
  • majdgnieusoa.lrginskdgeyrezsn@ortrlfygqigatkrennsvjmerdgighae.uvornlgql
  • 08-29 20 00
  • 070-510 29 84

Om Stiftelsen Tryggare Sverige

Stiftelsen Tryggare Sverige är en oberoende tankesmedja inom trygghetsområdet

Under de senaste decennierna har brottsligheten blivit ett allt större samhällsproblem i Sverige. För att försöka bryta denna negativa utveckling bildades år 2008 Stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Visionen är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att bo, vistas och verka i.

Adress

  • Stiftelsen Tryggare Sverige
  • Crafoords väg 14
  • 104 31 Stockholm
  • Sverige
  • Vår hemsida