Skip to main content

Helsingborgs stad och Stiftelsen Tryggare Sverige ingår partnerskap (IOP) för ett tryggare Helsingborg

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2019 08:54 CET

Tillsammans med Helsingborgs stad och det allmännyttiga bostadsbolaget Helsingborgshem har den oberoende och icke vinstdrivande tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige ingått ett treårigt Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) för ett säkert, tryggt och attraktivt Helsingborg.

- I Helsingborg arbetar vi systematiskt med trygghetsfrågan, där alla kommunala verksamheter involveras. Men också i bred samverkan med andra aktörer, allt för att nå bästa framgång. Detta är ännu ett samarbete som jag hoppas kommer ge effekt, där vi nu även höjer blicken utanför Helsingborg, säger kommunalrådet Christian Orsing (M). 

Vi ser samarbetet som en unik möjlighet att tillföra nya och innovativa lösningar till det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som redan idag bedrivs i kommunen, säger säkerhetschefen Elina Bratt (Helsingborgs stad).

I praktiken innebär partnerskapet att Stiftelsen Tryggare Sverige, Helsingborgs stad och Helsingborgshem gemensamt arbetar utifrån ett antal konkreta aktiviteter i syfte att ytterligare minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen. 

Helsingborgs stad ligger i framkant när det gäller det brottsförebyggande arbetet, varför det är särskilt glädjande att vi nu gemensamt kan ta ytterligare steg framåt, konstaterar verksamhetsansvarig Peter Strandell (Stiftelsen Tryggare Sverige).

Fakta
År 2035 ska Helsingborg vara en skapande, pulserande, gemensam, global och balanserad stad för både människor och företag. Staden ska vara spännande, attraktiv och hållbar. En förutsättning för att uppnå denna vision handlar om ett innovativt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Samverkansformen kallas för IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap och innebär en unik möjlighet för offentliga och idéburna aktörer att mötas och samarbeta kring viktiga samhällsfrågor. Värdegrunden utgörs av att idéburna organisationer i sin identitet har ett allmänintresse som gör att de är benägna att bidra till samhällsutveckling samt att de arbetar i former som ökar människors möjlighet till delaktighet. I partnerskapet går båda parter in med målet att utvecklas tillsammans och lära av varandra för få ut mer effekt av sitt arbete.

För mer information kontakta:
Säkerhetschef Elina Bratt (Helsingborgs stad)
Telefon 042-10 56 99 eller e-post elina.bratt@helsingborg.se

Verksamhetsansvarig Peter Strandell (Stiftelsen Tryggare Sverige)
Telefon 040-30 67 00 eller e-post: peter.strandell@tryggaresverige.org

Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.