Skip to main content

Tryggare Sverige får i uppdrag att granska medborgarlöften och samverkansöverenskommelser i Skåne

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2018 07:46 CEST

Den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne att granska samtliga medborgarlöften och samverkansöverenskommelser som polisen och de skånska kommunerna tecknat.

Studien ska ligga som grund för Länsstyrelsens och polisens fortsatta arbete med att stötta kommuner och polisen i arbetet med att ta fram överenskommelser och medborgarlöften på lokal nivå med hög kvalitet.

- Vikten av att effektivisera det lokala brottsförebyggande arbetet genom samverkansöverenskommelser mellan polis och kommun betonades redan 2008 av Rikspolisstyrelsen i en nationell handlingsplan. Syftet med överenskommelserna är att formalisera det gemensamma brottsförebyggande arbetet och därigenom tydliggöra vilka åtaganden kommun respektive polis åtar sig. Överenskommelserna utgör i sin tur en del av en arbetsmodell, som syftar till att strukturera och effektivisera det lokala brottsförebyggande arbetet, säger generalsekreterare Magnus Lindgren (Tryggare Sverige).

- Medborgarlöften är en vidareutveckling av samverkansöverenskommelserna och innebär att medborgarnas och medarbetarnas upplevelser och erfarenheter införlivas i den lokala lägesbilden. Medborgarlöftet kommunicerar hur polis och kommun tillsammans avser att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande, säger Magnus Lindgren.

Ansvarig för granskningen är leg. psykologen och säkerhetssamordnaren Peter Strandell (Tryggare Sverige). Peter har lång erfarenhet av såväl operativt som strategiskt brottsförebyggande arbete från både ett polisiärt och kommunalt perspektiv.

För mer information kontakta Peter Strandell på telefon 040-30 67 00 eller via e-post peter.strandell@tryggaresverige.org 

Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.