Skip to main content

Statlig styrning och ansvarsutkrävande

Evenemang

29
MAR
Riksdagen, Förstakammarsalen
 
Konstitutionsutskottet och finansutskottet anordnar tillsammans med Riksbankens Jubileumsfond (RJ) ett seminarium om ansvarsfrågor. Syftet är att diskutera ansvar och ansvarsutkrävande i teori och praktik och vilken roll ansvarsfrågorna har i den statliga styrningen. RJ har dessutom intresse av att se vilka forskningsbehov och forskningsmöjligheter som kan finnas. På uppdrag av RJ:s områdesgrupp för mål och resultat i offentlig verksamhet (MoR-gruppen) har förra riksrevisorn Eva Lindström gjort en kunskapsöversikt som kan laddas ner från RJ:s webbplats (www.rj.se/svenska/var_forskning/publikationer). Läs mer om seminariet och programmet på http://www.rj.se/svenska/130/var/newsID/548