Skip to main content

Tur och retur för flexibel forskare

Nyhet   •   Feb 13, 2013 13:58 CET

Företaget har tjänat på att ha en forskare hos sig och forskaren har lärt sig andra sätt att tänka och kommunicera. Sociologen Martin Berg har nyligen avslutat en treårig vistelse som Flexit-forskare på en webbyrå i Malmö.

Under tre år har Martin Berg varit på Good Old som företagets egen forskare. Good Old är en byrå med ett femtontal anställda som arbetar både strategiskt och praktiskt med webbprojekt. Företaget har betalat en fjärdedel av hans lön, resten har han fått som Flexit-forskare från Riksbankens Jubileumsfond.

Företaget formulerade hans forskningsfrågor, frågor som är väldigt aktuella i dessa tider av intensiv debatt om bland annat Facebook: Varför deltar folk på sociala medier och hur kan de vilja betala för det?

De ursprungliga frågorna för forskningsprojektet "Nätgemenskapernas socialitet" fick dock ändras efter hand.

– Jag visade att de var fel ställda. Under den tid jag arbetade med forskningsprojektet ökade antalet användare av Facebook från 350 miljoner till 1 miljard. Det finns många olika svar på varför man är med där, säger Martin Berg.

Nya sätt att umgås

Martin Bergs forskningsprojekt mynnade istället ut i två olika studier. Den första var en undersökning av så kallade mobila lokaliseringstjänster som Foursquare och byggde på längre intervjuer med användare. Foursquare är en app till smarta mobiler med många miljoner användare med vars hjälp man kan visa var man befinner sig, publicera bilder, skicka meddelanden, tipsa och så vidare. Studien visar hur helt nya former av social samverkan uppstår när det digitala och det geografiska rummet flätas samman.

Den andra studien han genomförde under Flexit-tiden baserades på att 66 Facebook-användare skrev dagbok under en veckas tid. Det visade sig att deltagarna gick in på Facebook oväntat slumpmässigt och flyktigt. Studien visade också att närvaron i sociala medier som Facebook i nästan lika stor utsträckning handlar om att begränsa information som om att dela den.

– Projektet kom snarare att handla om att skapa förståelse för sociala medier som "sociala mellanhänder” och hur dessa både bär upp och strukturerar de umgängesformer som växer fram där.

Trots att han var forskare kände han sig aldrig i första hand som en iakttagare på webbyrån. Han var inte där för något slags deltagande observation.

– Mitt forskningsprojekt handlade ju inte om byrån. Men det är klart att man är nyfiken som sociolog, man iakttar och funderar.

Bättre på att kommunicera

Det tog ett tag för Martin Berg att finns sig i sin nya roll.

– Jag lämnade Lunds universitet och högskolan i Halmstad och hade egentligen inte jobbat utanför akademin alls. Det var en ny social miljö, ett nytt sätt att arbeta på, nya sätt att tänka.

Good Old hade funnits i tre år när han började sin Flexit-anställning där 2010. När han slutade 2013 hade han alltså varit med i företagets halva livstid. En skillnad mot akademin var att allt gick fortare.

– Jag började blogga och göra min forskning tillgänglig på olika vis. Det förutsattes att jag skulle göra det. Mina kollegor hade inte tid att läsa en massa sidor text med ett akademiskt språkbruk. Jag har fått nya sätt att kommunicera på.

– Framför allt handlade det om att kunna översätta sånt som är forskningsmässigt relevant till det som är relevant för ett företag eller en organisation. Det är jag mycket bättre på nu, menar Martin Berg.

Fick mycket marknadsföring

Företaget betalade en fjärdedel av Martin Bergs lön men stod som arbetsgivare på heltid. Hans arbete bestod, utöver den rena forskningen, främst av utbildningar och organisationsutveckling men även i att medverka i webbyråns projekt. Han hade ett starkt intresse av teknik och IT sedan tidigare. Hans doktorsavhandling handlade också om hur transpersoner bygger identitet genom att medverka i digitala forum.

Det var inte bara Martin Berg som lärde sig något, det gjorde även kollegorna på det växande företaget.

– Jag tror att de framför allt har fått en vidare utveckling av strategier och koncept, när jag ställt frågor som de inte ställt själva. Good Old som företag har vuxit och fått nya idéer. Dessutom har min närvaro inneburit mycket marknadsföring för företaget. Jag har gjort många intervjuer, så företaget har synts mycket i media.

Han mötte en viss skepsis från akademin när han började arbeta som forskare ute på ett vinstdrivande företag.

– Ganska många är vänsterorienterade inom sociologin. Jag har fått frågan om jag sålt min själ till kapitalismen. Då har jag svarat att jag gjort det! Men att jag varit ute på ett företag har också väckt intresse i forskarvärlden. De som varit negativa har främst befunnit sig på de gamla universiteten, på högskolorna har de varit mer positiva.

– Vi forskare kommer i mycket högre grad än tidigare att behöva samarbeta med företag. Dels handlar det om att visa vårt existensberättigande, men också om att hitta alternativa finansieringsstrategier.

Forskningsnätverk har uppstått

Fungerar då Flexit bra som ett sätt att bygga broar mellan akademin och näringslivet?

– Både ja och nej. Att man är ute på ett företag skapar en distans till akademin och det kan vara svårt att komma tillbaka dit efter tre år. Jag har nog saknat att ha en bas i en akademisk miljö, på ett universitet eller en högskola. Det kanske skulle vara bättre att bara vara ute på företag under begränsade projekt, men vara anställd av ett universitet, säger Martin Berg.

– Som Flexit fungerar nu väcks en del frågor också, till exempel om vem som äger den information man når fram till. Vi fick skriva särskilda avtal om det.

En annan sak som vuxit fram ur Flexit är ett nystartat forskningsnätverk för tillämpad samhälls- och kulturanalys vid Högskolan i Halmstad. Det är ett samarbete mellan ett Högskolan i Halmstad, Lunds universitet och RMIT i Melbourne som bland annat ska fungera som en bas för Flexit-forskare och internationell samverkan.

Martin Berg har återvänt till akademin på heltid. Han arbetar tills vidare som lektor i sociologi och forskningsledare, med uppgift att bygga upp en forskningsmiljö för samhällsvetenskapliga ämnen, vid Högskolan i Halmstad.

 

Text: Michael Nyhaga