Skip to main content

Arvet från antiken frodades i klostren

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 14:58 CEST

Det finns en föreställning om att det antika bildningsidealet inte fördes vidare av det tidiga klosterväsendet. I stället har man tänkt sig att munkarna i ensamhet tänkte sig fram till kunskap. Det är fel. Under åren 2009-2015 har forskningsprogrammet ”Det tidiga klosterväsendet och den antika bildningen”, Lunds universitet (http://mopai.lu.se/), med stöd av Riksbankens Jubileumsfond, studerat det framväxande klosterväsendets relation till det antika bildningsarvet.

Utifrån dessa nya studier ifrågasätter programmet den traditionella bilden där det tidiga klosterväsendet ansetts utgöra ett tydligt brott med antik bildningstradition, och lyfter i sina slutresultat i stället fram en betydande kontinuitet. Resultaten belyser inte bara på ett helt nytt sätt det tidiga klosterväsendets ursprung utan även mer generellt övergången från klassisk senantik till kristen medeltid.

Den 3 juni, 2016 arrangerar forskningsprogrammet med stöd av Riksbankens Jubileumsfond en avslutningskonferens vid Lunds universitet där slutresultaten kommer att presenteras i en skrift som deltagare får. Konferensen som är öppen för alla intresserade!

Plats: LUX C126, Lunds universitet, Helgonavägen 3, Lund
Tid: 3 juni, 9.00-17.00

Program

Fredag 3 juni, 2016

09.15 Inledande presentation av MOPAI programmet och den nya boken Det tidiga klosterväsendet och den antika bildningen (Makadam förlag) (Samuel Rubenson)
10.00 Kaffepaus
10.30 Presentationer – Det tidiga klosterväsendet och antik bildning, samt nya utgrävningar av Antoniosklostret i Egypten (15 min. per presentation) Lillian Larsen (tidiga klosterväsendet och antika skolor)
Andreas Westergren (tidiga klosterväsendet och tidigkristen historiografi)
Henrik Rydell Johnsén (tidiga klosterväsendet och antik filosofi)
Per Rönnegård (tidiga klosterlitteraturen, läsningspraktik och bibelbruk)
Jesper Blid Kullberg (nya utgrävningar av Antoniosklostret)
12.00 Respons av prof. Svante Nordin, Lunds universitet, och paneldiskussion
12.30 Paus/Lunch på LUX för inbjudna gäster
13.30 Presentationer – Ökenfädernas tänkespråk och databasen Monastica (15 min. per presentation) Samuel Rubenson (Inledning)
Britt Dahlman (Tänkespråken i grekisk tradition)
Bo Holmberg (Tänkespråken i syrisk tradition)
Jason Zaborowski (Tänkespråken i arabisk tradition)
Anahit Avagyan (Tänkespråken i armenisk tradition)
Elin Andersson (Tänkespråken i latinsk tradition)
Johan Åhlfeldt (Presentation av databasen Monastica)
15.15 Respons av prof. Hugo Lundhaug, Universitet i Oslo, och paneldiskussion
15.45 15.45 Kaffepaus
16.00 Avslutande paneldiskussion
17.00 Slut

Vill du vera mer:

henrik.rydell_johnsen@ctr.lu.se

För mer information om MOPAI-programmet: http://mopai.lu.se/

Läs mer om programsatsningarna här:
http://www.rj.se/Var-forskning/Programpresentationer/

Läs mer om skrifterserien och ta del av tidigare program här:
http://www.rj.se/Publikationer/RJs-skriftserie/

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.