Skip to main content

Demokrati bortom nationalstaten

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2015 13:30 CEST

Kan FN-systemet kan demokratiseras genom icke-statliga aktörers medverkan? Är global demokrati möjlig - och önskvärd? Det är frågor som statsvetare i forskningsprogrammet TRANSDEMOS svarar på den 8 september.

2007 beviljade RJ medel till forskningsprogrammet Transdemos eller Demokrati bortom nationalstaten? Transnationell aktörer och globala styrformer som är det fullständiga namnet. Nu är programmet avslutat och den 8 september bjuder de in allmänheten till en halvdagsseminarium där programmets resultat kommer att diskuteras.

Kan FN-systemet vitaliseras genom icke-statliga aktörers medverkan? Är global demokrati över huvud taget är möjlig och önskvärd? Vem är det som granskar och utkräver ansvar av globala beslutsfattare? Vilken roll kan och bör internationella företag spela i globalt samarbete mot fattigdom? Har Bill & Melinda Gates Foundation och Läkare utan gränser blivit viktigare aktörer än Världshälsoorganisationen WHO i fråga om hälsa i utvecklingsländer?

Detta är några exempel på frågeställningar som statsvetarna i Transdemos har sysselsatt sig med. Transdemos har letts av Christer Jönsson och de forskare som deltagit har varit knutna såväl till Lund som Stockholms universitet.

Programmet har resulterat i ett stort antal internationella vetenskapliga publikationer. Tematiken är emellertid inte enbart av akademiskt intresse, och på halvdagsseminariet är allmänheten välkommen att delta. Halvdagskonferensen kommer att gå av stapeln den 8 september på Medelhavsmuseet i Stockholm mellan 13-16. (Inbjudan finns nedan och bifogad.) På konferensen delas programmets slutrapport ut, där finns resultaten sammanfattade på svenska. Rapporten kommer senare att gå att ladda ner från www.rj.se

Läs mer om Transdemos www.rj.se eller på deras egen webb.

------

Demokrati bortom nationalstaten? Transnationella aktörer och globala styrformer

Inbjudan till halvdagsseminarium 8 september

Kan FN-systemet kan vitaliseras och demokratiseras genom icke-statliga aktörers medverkan? Är global demokrati över huvud taget är möjlig och önskvärd? Vem är det som granskar och utkräver ansvar av globala beslutsfattare? Vilken roll kan och bör internationella företag spela i globalt samarbete mot fattigdom? Har Bill & Melinda Gates Foundation och Läkare utan gränser blivit viktigare aktörer än Världshälsoorganisationen WHO i fråga om hälsa i utvecklingsländer?

Detta är några exempel på frågeställningar som sysselsatt statsvetare vid Lunds och Stockholms universitet inom ramen för det sexåriga forskningsprogrammet TRANSDEMOS (Demokrati bortom nationalstaten? Transnationella aktörer och globala styrformer) som finansierats av Riksbankens Jubileumsfond (RJ).Programmet har resulterat i ett stort antal internationella vetenskapliga publikationer. Tematiken är emellertid inte enbart av akademiskt intresse. Därför bjuder vi in intresserade inom utrikesförvaltning, frivilligorganisationer, företag, media och utbildningssektorn till ett samtal kring transnationella aktörers (det vill säga individer och organisationer som verkar över statsgränserna men inte kontrolleras av staten) roll i dagens globala politik och samarbetsformer. Vi hoppas att du/din organisation kan delta i detta samtal!

Vid seminariet kommer forskarna att presentera programmets viktigaste resultat. Forskningsprogrammets slutrapport finns att få under seminariet.

TID: Tisdagen den 8 september, kl 13-16

PLATS: Medelhavsmuseet, Stockholm

Väl mött!

Svara till transdemos2015@svet.lu.se senast den 1 september.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Bifogade filer

PDF-dokument