Skip to main content

Företagssatsning på humanister

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 13:07 CEST

Nu närmar sig den slutgiltiga ansökningsdagen för Riksbankens Jubileumsfonds initiativ Flexit, som nu utlysts för andra gången. Det handlar om ett postdoktoralt program för humanister och samhällsvetare som syftar till att förbättra kontakterna mellan universiteten och högskolorna och framför allt näringslivet.

Namnet anspelar på den flexibilitet och rörlighet, som förhoppningsvis kommer att öka om fler forskare inom humaniora och samhällsvetenskap söker sig utanför akademin.

Det hela rullade igång då man vid RJ började fundera på varför det var så svårt för disputerade humanister att få arbete utanför institutionerna.

- Det är egentligen konstigt, för disputerade forskare – oavsett om de är humanister eller samhällsvetare – är ofta duktiga på mycket av det som efterfrågas i jobbannonser. De kan överblicka ett stort material, uttrycka sig, kritiskt granska olika områden och ställa de viktiga frågorna. De är omvärldsanalytiker i ordets bästa bemärkelse. Ändå verkade det svårt för dem att få arbeten utanför universiteten – och det var där vi tyckte att vi borde göra något, säger Maria Wikse, som är ansvarig för programmet på RJ.

Samarbetspartner vid den andra utlysningen är företagen Jung, Ergonomidesign, LOTS design, Skanska och Västerbottens-Kuriren.

Tanken är att en forskare med bakgrund i humaniora eller samhällsvetenskap ska få möjlighet att kombinera forskning runt ett problem som företagen själv formulerat, med arbete i företaget.

- För oss på RJ är det viktigt att driva en sådan här strategisk satsning. På sikt hoppas vi så klart att det ska leda till att forskarnas kompetens värderas högre utanför universitet och högskolor. Det är också bra om vårt initiativ kan påverka meriteringssystemen så att erfarenheter som dessa värderas högre inom akademin, säger vd Göran Blomqvist.

Två av de tre flexit-forskare som finns, Martin Berg och Marcus Persson, har skrivit om sin forskning på RJs web.