Skip to main content

Forskare stöder utvecklingen i organisationer

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 11:20 CET

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) satsar nu ytterligare en gång för att föra samman hum/sam-forskare med näringsliv och civilsamhälle.

Den nya Flexit-utlysningen erbjuder fyra anställningar som in-houseforskare vid Forskning och Utveckling i Sörmland, Leanlink, Råd & Stöd, Linköpings kommun, Stadsdelsförvaltningen Angered och Turistrådet Västsverige.

Genom att utlysa forskartjänster i samarbete med företag och organisationer vill RJ förbättra samverkan och förståelsen för vad forskarna kan tillföra utanför lärosätena, men även öka forskarsamhällets kunskap om vad företag och organisationer kan tillföra.

– Vi har märkt ett ökat intresse för vad forskarna inom hum/sam kan tillföra inom områden som de tidigare kanske inte har varit involverade i, och vi vill med den här satsningen ytterligare förstärka den utvecklingen, säger Maria Wikse, ansvarig för Flexit-satsningen på RJ.

Dagens utlysning är den sjätte i raden inom Flexit-programmet. Organisationerna har definierat frågor som de vill få hjälp av forskare att besvara, till exempel ”Hur utvecklas bäst en organisation som kombinerar kundens/brukarens erfarenheter och önskemål med forskningsresultat och professionell expertis?”, och ”Hur kan lokala myndigheter agera för att på ett hållbart sätt inkludera och involvera civilsamhället i bred bemärkelse?”

RJ vill påverka meriteringssystemet så att lärosäten i högre grad värderar erfarenheter från företagsvärlden, och vice versa.

– Dessutom vill vi visa att det finns alternativa karriärmöjligheter för forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Forskare inom humaniora och samhällsvetenskap kan etablera sig utanför den akademiska världen, säger Maria Wikse.

Flexit-är öppet för alla hum-/sam-forskare och ger finansiering för tre års forskning. Forskaren är anställd två år på företaget/organisationen och sedan ett år på en akademisk institution.

Flexit-anställningar 2016

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.