Skip to main content

Forskning für alle i RJ:s nya skriftserie

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2014 10:43 CEST

De tidigaste av Riksbankens Jubileumsfonds forskningsprogram börjar nu slutföras. Först ut är programmet Staden, Guden och Havet, om utgrävningen av Poseidonhelgedomen på Poros, Grekland.

År 2005 införde Riksbankens Jubileumsfond en ny stödform: så kallade forskningsprogram. Här fick större forskargrupper under längre tid möjlighet att tränga in på djupet i frågor som krävde mer resurser än vanliga 3-års projekt där ofta bara en eller par forskare är med.

Nu är de tidigaste programmen färdiga att presentera sina resultat. Först ut är Arto Penttinen med programmet Staden, Guden och Havet. Utifrån en bredare ansats än vad som vanligen sker har forskargruppen grävt ut och studerat Poseidonhelgedomen i Kalaureia på den grekiska ön Poros från antiken och fram till i dag.

Resultaten sammanfattas i RJ:s skriftserie, som presenteras på Medelhavsmuseet i Stockholm torsdagen den 18 september 18.00–20.00.

Detta är den första slutrapporten av flera. I programmen finns centralt alltid en fråga. Tanken är att forskarna ska sammanfatta sina resultat och svara på en inledande frågan i den nya skriftserien så att det blir bredare och mer allmänt tillgängliga. Samtliga skrifter kommer att vara tillgängliga och nedladdningsbara från rj.se.

För dig som vill närvara vid den första presentationen: bokning@medelhavsmuseet.se.

Information om forskningsprogrammet: http://anslag.rj.se/sv/anslag/35621

Information om boken: Makadam förlag 08-645 10 52 info@makadambok.se

Se även www.facebook.com/RiksbankensJubileumsfond och www.facebook.com/makadambok.se


Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Bifogade filer

PDF-dokument