Skip to main content

Journalisterna har blivit mer professionella

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2012 08:59 CET

Kommersialisering, marknadsanpassning och tabloidisering är några av de ord som används för att beskriva utvecklingen inom den svenska dagspressen. Nu visar forskning att kommersialisering av dagspressens journalistik under de senaste femtio åren är en myt.

Bakom forskningen står Ingela Wadbring, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet, som har undersökt innehållet i svensk dagspress 1960-2010. Projektet "Journalistikens kommersialisering - mera myt än sanning?" har finansierats av Riksbankens Jubileumsfond.

Hon ser hur journalistiken har professionaliserats mellan 1960 och 1980 samtidigt som det har varit en förhållandevis liten förändring av journalistiken i kommersiell riktning sedan dess.

- Sedan 1980 finns det nästan ingen tydlig förändring av journalistiken. Man kan se en ökad mängd bilder, men det beror troligtvis mer på förändrad tryckteknik än ökad kommersialisering, säger Ingela Wadbring.

Hon har dock kunnat notera vissa andra förändringar. Dagstidningarna nyhetsbevakningen har blivit mer lokal och tidningarna har även minskat utrymmet för mjuka nyheter från den privata sfären. Men trots att det lokala materialet dominerar nyhetsrapporteringen, är de allra flesta artiklar väldigt neutrala i tonen och det finns inga tecken på ökad grad av privatisering.

Ingela Wadbring menar att begreppet kommersialisering och alla dess närliggande begrepp är problematiska, att de inte täcker in alla aspekter.

- Men ytterst få av dessa kriterier och den kritik som riktats mot journalistiken från såväl forskning som bransch kan beläggas. Den omtalade kommersialisering av dagspressens journalistik framstår mer som myt än sanning, avslutar Ingela Wadbring.

Läs mer om Ingela Wadbrings forskningsprojekt på RJ:s webbplats

Ingela Wadbring kan kontaktas på ingela.wadbring@miun.se

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Bifogade filer

PDF-dokument