Skip to main content

Kunskapsintegrationens utmaningar

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2015 16:32 CEST

Avancerade kunskaper är avgörande för allt fler verksamheter. Parallellt växer behovet att integrera kunskaperna till fungerande lösningar. Särskilt viktig är detta för teknikbaserade företag i internationell konkurrens. I forskningsprogrammet KITE har forskare vid Linköpings och Gävle universitet undersökt hur företagen möter kraven att tillägna sig och integrera kunskaper.

Avancerade och specialiserade kunskaper är avgörande för allt fler verksamheter, företag och myndigheter. Parallellt växer behovet att integrera de specialiserade kunskaperna till fungerande lösningar och system. Särskilt viktig är denna integrationsförmåga för teknikbaserade företag i internationell konkurrens. I forskningsprogrammet KITE, Kunskapsintegration och innovation i en internationaliserande ekonomi, har forskare vid Linköpings och Gävle universitet undersökt hur företagen möter kraven att tillägna sig och integrera kunskaper från allt fler och alltmer globalt utspridda områden, och vad andra aktörer kan lära av deras erfarenheter.

Nu bjuder forskargruppen in till en slutkonferens i Stockholm med ett omväxlande program: presentation av viktiga resultat, varvade med musikaliska inslag på hög nivå, erfarenhetsutbyte mellan ledare för stora program, och analyser från industri- och myndighetsföreträdare av kunskapsintegrationens betydelse för högteknologiska företag och kvalificerad myndighetsutövning.

Deltagarna får också ta del av den slutrapport, som precis publicerats i RJ:s uppskattade skriftserie.

Plats:Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm

Tid:17 september, 13:00 –17:30, med efterföljande mingel

Frågor och anmälan till Christian Berggren (christian.berggren@liu.se)

Program

13:00 Fredrik Tell hälsar välkommen

13:10 Om KITE, Göran Blomqvist, vd, Riksbankens Jubileumsfond

13:35 Operaimprovisatörerna

13:40 Forskningspresentationer av Anna Bergek & Thomas Magnusson, Lars Bengtsson & Nicolette Lakemond, Cecilia Enberg och Karin Bredin.

14:20 Intervju med Hans Andersson, medredaktör för programmets slutrapport till RJ.

14:45 Reflektioner kring programmet från forskningsledare Christian Berggren.

15:00 Kaffe och posterpromenad

15:30 Kunskapsintegrationens betydelse i samhället.

Samtal om kunskapsintegrationens betydelse för högteknologiska företag och kvalificerad myndighetsutövning med Pontus de Laval, Chief Technology Officer, Saab och Olof Ekman, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

16:15 Lärdomar av att leda.

Fyra forskningsledare samtalar om lyckosamma insatser och olösta utmaningar för stora forskningssatsningar. Nicolette Lakemond, KITE leder samtalet mellan Lars-Christer Hydén, Center for Dementia Research, Linköpings universitet, Susanne Iwarsson, CASE Centre for Ageing and Supportive Environments, Lunds universitet, Stein Tönnesson, East Asian Peace Program, Uppsala universitet samt Christian Berggren, KITE.

17:00 KITE i världen, Fredrik Tell och Jonas Söderlund.

17:15 Operaimprovisatörerna

17:30 Mingel

Välkommen!

Läs mer om KITE på www.rj.se

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.