Skip to main content

Mer forskning på museer, bibliotek och arkiv

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2015 15:40 CEST

Fem projekt får medel för att beforska befintliga samlingar vid arkiv, bibliotek och museer.

Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyste i våras anslag till projekt som syftar till att utveckla forskningsmöjligheterna och beforskningen av samlingarna vid svenska minnesinstitutioner.

-Satsningen är en utveckling av våra tidigare samarbeten inom ABM-sektorn (Arkiv-Bibliotek-Museer), säger Göran Blomqvist, RJ:s vd.

Den här typen av satsningar behövs för att knuffa igång samverkan mellan universiteten och institutionerna, och så klart för att forska på det material som finns vid arkiv och museer.

-Till skillnad från tidigare fokuserar vi nu mycket på samarbetet mellan minnesinstitutionerna och universiteten, och hoppas att det ska öka kännedomen om och användbarheten hos samlingarna. Det är viktigt både för forskningen och för samlingarna, säger Birgitta Svensson, akademiens ständiga sekreterare.

Ytterligare en utlysning inom programmet kommer att ske under 2016. De som i denna första omgång fått medel är:

Vardagens bilder och berättelser. Ett projekt kring kulturella omvandlingar i Nordiska museets samlingar
Projektledare: Jonas Engman, Nordiska museet

Hur frammanas konstnären ur arkiven? Exemplet Arosenius
Projektledare: Mats Malm, Göteborgs universitet

TTT: Text till tiden! Medeltida texter i kontext - då och nu
Projektledare: Jonas Nordin, Kungl. biblioteket

Digitala Modeller. Teknikhistoriens samlingar, digital humaniora & industrialismens berättelser
Projektledare: Sofia Seifarth, Tekniska museet

TORA-projektet. Bygge och koordinering av historiska databaser
Projektledare: Clas Tollin, Riksarkivet

Läs mer om denna och tidigare satsningar på www.rj.se och www.vitterhetsakad.se

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.