Skip to main content

Nya utmaningar för skatteforskningen: Kapitalbeskattning kontra skatten på arbete? Lösningar på bostadskrisen?

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2015 11:47 CET

Skatteutskottet, Riksbankens Jubileumsfond och Skatteakademien välkomnar dig till ett seminarium om:

Nya utmaningar för skatteforskningen
Kapitalbeskattning kontra skatten på arbete - Lösningar på bostadskrisen

Konferensen är avslutningen på en gemensam satsning av Riksbankens Jubileumsfond (RJ), Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (Forte) och Skatteverket som sedan 2008 beviljat sammanlagt 60 miljoner kronor till skatteforskning.

Programpunkter

  • Om skatteforskningen

Göran Blomqvist, vd Riksbankens Jubileumsfond

  • Resultat från skatteforskningen

Sören Blomquist, professor, Uppsala Center for Financial Studies

Lennart Flood, professor i nationalekonomi, Göteborgs universitet

Eleonor Kristoffersson, professor i skatterätt, Örebro universitet

Åsa Gunnarsson, professor, Juridiskt forum vid Umeå universitet

  • Kapitalbeskattning kontra skatten på arbete

Erik Åsbrink, f.d. finansministern

Ingemar Hansson, generaldirektör Skatteverket

Robert Boije, Sacos samhällspolitiske chef

  • Hur kan skattesystemet lösa bostadskrisen?

Sven-Olof Lodin, professor

Harry Flam, professor, Institutet för internationell ekonomi

Åsa Hansson, docent i nationalekonomi, Lunds universitet.

  • Vilken skatteforskning behöver skattepolitiken?

Per Åsling, ordförande, skatteutskottet

Leif Jakobsson, vice ordförande i skatteutskottet

  • Avslutning

Magdalena Andersson, finansminister

Programmet leds av Gunnar Eliasson, verkställande ledamot, Skatteakademien.

Inbjudna till konferensen är skatteintresserade inom forskning, myndigheter, organisationer och företag.

Tid: onsdag den 9 december, kl. 9.00 – 16.30

Plats: riksdagen, andrakammarsalen, ingång från Riksplan

Detaljerat program: skickas som bekräftelse till anmälda deltagare

Anmälan: till Helena Berg på helena.berg@rj.se.

Regler för besökare till riksdagen: visa upp giltig id-handling och eventuell inbjudan eller kallelse för att underlätta inpassering vid entréerna.

Ackrediterade journalister som inte har fast arbetsplats i riksdagen, så kallat M-kort, ska passera säkerhetskontroll vid Riksgatan 1, 3 eller Ledamotshusets entré.

                    

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.