Skip to main content

Oväntade hot mot freden

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2016 14:55 CET

Val, demokratiseringsprocesser och att flyktingar kan återvända hem ses ofta som delar av en hållbar fredsprocess. Men ibland leder precis samma saker till nya oroligheter. Detta är några av de saker som diskuteras i Riksbankens Jubileumsfonds årsbok. Kom och lyssna på statsvetaren Patrik Johansson och fredsforskaren Kristine Höglund, som under ledning av professor Arne Jarrick, tillika redaktör för boken, som talar om några av de mer oväntade hoten mot en fredlig samhällsutveckling.

Riksbankens Jubileumsfonds årsbok Krig/Fred, kommer att delas ut efter seminariet.

Var: Institutet för framtidsstudier, Holländargatan 13, Stockholm

När: Måndagen den 28 november, kl. 16:00

Läs mer om årsboken på www.rj.se, där den också går att ladda ner.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.