Skip to main content

Riksbankens Jubileumsfond satsar 70 miljoner på forskning om förmodernitet

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2012 09:49 CET

Riksbankens Jubileumsfond ger åtta projekt medel för forskning om förmodernitet. Det handlar om en väsentlig förstärkning av fältet, inte minst eftersom flera av projekten planerar att finansiera doktorander.

Hösten 2010 fattade RJ:s styrelse beslut att avsätta 40 miljoner kronor till en satsning på forskning om perioden före cirka 1800. Bakgrunden var en oro för att den äldrehistoriska forskningen i Sverige var på nedgång. Efter en tidigare bred satsning på planeringsbidrag avslutas nu satsningen med att åtta projekt får medel. Därtill har ett av de stora program som RJ stöder sprungit ur planeringsbidragen. Det är Christina Thomsen Thörnqvists forskargrupp, Göteborgs universitet, som får drygt 32 miljoner skr för att ta ett helhetsgrepp på den aristoteliska traditionen. De åtta projekten som för medel är:

Anna Holst Blennow, Svenska Institutet i Rom, som får medel för projektet ”Topos och topografi – staden Rom och guidebokens födelse”.

Andreas Hellerstedt, Stockholms universitet, som får medel för projektet ”Att lära ut dygd: Ett forskningskluster för studier av politik och pedagogik i det förmoderna Europa”.

Ingrid Maier, Uppsala universitet, som får medel för projektet ”Interkulturellt utbyte i det tidigmoderna Europa: Översättningar av västeuropeiska tidningar till ryska (ca 1600-1725).

Tiina Rosenberg, Stockholms universitet, som får medel för projektet ”Förmodernitet på scen. Undersökningar av kulturarv genom Drottningholms Slottsteater”.

Mats Roslund, Lunds universitet, som får medel för projektet ”Böckernas folk – islamiska och judiska perspektiv på medeltidens Europa.”

Göran Rydén, Uppsala universitet, som får medel för projektet ”Platser för tillverkning, platser för användning. Metaller i den globaliserade världen, 1630-1820”.

Karin Sennefelt, Uppsala universitet, som får medel för projektet ”Se ståndssamhället! Olikheternas kultur i Sverige under tidigmodern tid”.

Johan Tralau, Uppsala universitet, som får medel för projektet ”Den politiska filosofins ursprung i antikens Grekland”.

För att satsningen ska få långsiktiga effekter har RJ krävt att projekten blir ordentligt samfinansierade av forskarnas heminstitutioner. Det handlar framför allt om doktorandtjänster, men också om konferensstöd, workshops och om samarbeten mellan forskarna och exempelvis museer, där både fakulteter och andra organisationer går in med medel.

Från RJ:s sida är man mycket nöjd.

-Ansökningarna har varit många och goda, och de projekt som nu får medel vittnar om en livskraftig forskning som kan bana vägen för en ny framträdande internationell position för svensk forskning om förmodernitet, säger Britta Lövgren, ansvarig för satsningen på RJ.

Läs mer om projektet på RJ:s webbplats, eller kontakta Britta Lövgren, britta.lovgren@rj.se

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.