Skip to main content

Riksbankens Jubileumsfond stödjer Open Library of Humanities

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2016 09:33 CET

Som en av de främsta svenska finansiärerna av forskning inom humaniora och samhällsvetenskap har Riksbankens Jubileumsfond (RJ) nu skrivit på ett treårigt avtal för att stödja Open Library of Humanities (OLH).

Open Library of Humanities erbjuder gold open access-publicering för tidskrifter inom humaniora, med målsättningen att i framtiden även omfatta publicering av böcker. Till skillnad från de flesta open access-lösningar, där författarna betalar en publiceringsavgift, finansierar Open Library of Humanities verksamheten i stället med bidrag från bibliotek och forskningsfinansiärer, varav RJ är en av dessa. Därmed slipper forskarna stå för författaravgifter.

RJ har sedan flera år varit drivande för att utveckla open access i Sverige, för att främja öppen tillgång till forskningsresultat och bakomliggande material från svenska lärosäten och forskningsinstitut.

- Genom vår årliga uppföljning av RJ:s krav på att publicera open access ser vi en attitydförändring bland forskarna, från viss tveksamhet till i dag, då forskarna är väl insatta i open access, bibliotekens stödfunktioner samt fördelarna med systemet, säger Britta Lövgren, ansvarig för open access på RJ.

I ett pressmeddelande välkomnar Dr. Martin Paul Eve på OLH Riksbankens Jubileumsfond som finansiär och menar att det är viktigt att skapa modeller för open access som fungerar även för humaniora.

Som ytterligare ett led i arbetet att tillgängliggöra forskningsmaterial och resultat, stödjer RJ pilotverksamheten Kriterium. Kriterium är en portal för granskning, publicering och spridning av vetenskapliga böcker i linje med etablerade open access-principer.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.