Skip to main content

SPIN hjälper till i analysen av välfärden

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 09:03 CET

SPIN betyder Social Policy indicator och är en databas som möjliggör analyser av välfärdsstatens institutionella ramverk.

I databasen SPIN samlas fakta från transferingsprogram sedan 1930 fram till 2010, vilket möjliggör en rad nya analyser och inte minst komparativa sådana. SPIN är följden av ett av Riksbankens Jubileumsfonds infrastrukturella projektstöd. Syftet var att skapa en grund för en ny komparativ och longitudinell analys av välfärdsstatens socialpolitiska institutioner. Och det har man gjort.

Ett antal olika publikationer har redan publicerats med fakta som kommer från SPIN. Men det är bara början. På SPIN (www.sofi.su.se/spin) kan man göra mycket mer. Här finns fakta från en rad olika länder, och inte bara från Europa. Gruppen bakom SPIN har också etablerat nya institutionella data över mindre välutforskare områden som skattesystemets omfördelande effekter.

Hemsidan är i dag öppen inte bara för forskare utan också för den intresserade allmänheten, och därmed också för beslutsfattare eller för medier som vill inhämta information välfärden i stort och smått. Därmed har man förutom att man skapat ett ramverk för ny samhällsvetenskaplig forskning, också skapat ett bidragit till offentlig debatt i Sverige så väl som internationellt. Forskarna bakom satsningen konstaterar i sin slutredovisning att det är viktigt att samla in faktiska data olika socialpolitiska program för att kunna basera forskningen på fakta i stället för på breda indikationer, men dock bara indikationer. 

Läs mer på ww.rj.se eller på www.sofi.su.se/spin

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.