Skip to main content

Tid till forskning

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2015 12:11 CET

Riksbankens Jubileumsfonds satsning RJ Sabbatical utlyses nu för tredje och sista gången innan den utvärderas. De nya instruktionerna finns på RJ:s webbplats och utlysningen öppnar den 11 januari för att stänga en månad senare den 10 februari.

Med RJ Sabbatical kan forskare få anslag för att forska färdigt och för att skriva synteser. 

Satsningen riktar sig till en grupp forskare som inte ägnats så mycket uppmärksamhet tidigare; de mycket kvalificerade lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap. För många av dem har forskningstiden ätits upp av undervisning och administration.

RJ vill att fler forskare ska få tid att färdigställa sin forskning, både tidskriftsartiklar och längre alster, driva sina teser längre och djupare och därmed också sprida sina resultat i vidare kretsar än de som nås av de vetenskapliga fackpublikationerna. Vi vill dessutom att forskare ges reella möjligheter att sammanfatta sina resultat i större verk och synteser. Därför har RJ skapat en RJ Sabbatical.

RJ Sabbatical bekostar forskning på tre månader till ett år för tillsvidareanställda lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap vid svenska lärosäten.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.