Skip to main content

Unga forskare belönas med Pro Futura V

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 14:00 CET

Riksbankens Jubileumsfond ger tre unga forskare möjlighet att under fem års tid ägna sig åt fri forskning inom ramen för det nationella spetsforskningsprogrammet inom samhällsvetenskap och humaniora Pro Futura Scientia.


Programmet skapades 1999 av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) för att hedra minnet av sin förste ordförande Torgny Segerstedt.


- Sedan sin tillkomst har Pro Futura Scientia setts som en av de mest ambitiösa satsningar som gjorts för att främja lovande unga forskare bortom doktorsexamen men före en professur, säger Göran Blomqvist, vd för Riksbankens Jubileumsfond.


- Jag vill gärna nämna att Pro Futura Scientia internationellt ofta beskrivs som föredömligt, säger Göran Blomqvist. Programmet är en unik resurs för kompetensutveckling av unga forskare och för att knyta dem till internationell spetsforskning, fortsätter han.


Programmet bedrivs i samarbete mellan RJ och SCAS (Swedish Collegium for Advanced Study, det nationella institutet för avancerade studier i samhällsvetenskap och humaniora i Uppsala. De utvalda forskarna behåller anknytningen till sina moderinstitutioner men vistas även i perioder vid SCAS.


- Tack vare de kontakter SCAS har med ledande forskningsmiljöer över hela världen, kan vi erbjuda forskarna en vistelse under ett år vid ett av SCAS utländska systerinstitut, säger professor Björn Wittrock, direktör vid SCAS.


- Detta innebär att de unga forskarna introduceras i kretsen av internationellt ledande institut för avancerade studier, däribland Center for Advanced Studies in the Behavioral Sciences, Stanford, och institutet för avancerade studier i Berlin (Wissenschaftskolleg zu Berlin), fortsätter han.


- Jag är övertygad om att sådana vistelser ger humanister och samhällsvetare impulser och kontakter som blir avgörande för deras fortsatta karriär, avslutar Björn Wittrock.


Urvalskommittén för Pro Futura Scientia V har bland tjugo högt kvalificerade forskare valt ut tre. Valet var svårt eftersom många tillhörde toppskiftet bland unga forskare. Nomineringarna har gjorts av landets universitet.


De tre som nu valts ut till femåriga forskartjänster är:


Ali Ahmed, född 1977, disputerade 2005 vid Växjö universitet. Hans avhandling, Essays on the Behavioral Economics of Discrimination, tilldelades Wallanderfondens årliga stipendium. Han har en lång rad publikationer i internationella tidskrifter. Han blev docent 2008. Hans planerade forskning rör främst experimentell ekonomi, bl.a. ekonomiska aspekter på diskriminering och religion samt automatiska och omedvetna inslag i ekonomiskt beslutsfattande.


Ericka Johnson, född 1973, disputerade 2004 vid Linköpings universitet (Tema T). 2009
utsågs hon till docent. Hon har publicerat två monografier, en om medicinska stimulatorer och en med titeln Dreaming of a Mail-Order Husband: Russian-American Internet Romance. Dessutom har hon publicerat en antologi samt en rad artiklar i internationella tidskrifter. Hennes föreslagna forskning inom området Science and Technology Studies berör genusteori, medicin och farmaci med temat Prescriptive Prescriptions: Pharmaceuticals and ’Healthy’ Subjects.


Wendelin Reich, född 1973, disputerade 2003 vid Uppsala universitet och utsågs till docent 2005. 2007 tilldelades han det s.k. Oscarspriset av Uppsala universitet. Han har varit gästforskare vid olika utländska universitet och har publicerat ett antal artiklar i internationella tidskrifter. I sin kommande forskning planerar han att vidareutveckla sina tidigare studier av social kommunikation genom att anknyta till evolutionsteori och biovetenskap.


För mer information kontakta Riksbankens Jubileumsfonds vd Göran Blomqvist tel 08-50 62 64 19 eller SCAS föreståndare professor Björn Wittrock tel 018-55 70 85.

Bifogade filer

PDF-dokument