Skip to main content

Utlysning: Samlingarna och forskningen

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 16:50 CET

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och Vitterhetsakademien utlyser för andra gången anslag till projekt som syftar till att utveckla forskningen och forskningsmöjligheterna på samlingarna inom det svenska samhällets minnesinstitutioner, till exempel arkiv, bibliotek och museer. Samlingarna och forskningen är en utveckling av de båda finansiärernas tidigare samarbeten inom postdok-programmet för ABM-sektorn (Arkiv-Bibliotek-Museer).

Programmet vänder sig till alla samhällets minnesinstitutioner som förvaltar samlingar som kan komma till användning för forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap. Finansiärerna kommer enbart att finansiera projekt som bygger på ett djupgående samarbete mellan minnesinstitutioner och akademiska institutioner.

Programmet ger utrymme för alla typer av insatser som syftar till att göra innehållet i samlingarna känt, tillgängligt och användbart. Vi välkomnar särskilt projekt med inriktning på digitaliseringens möjligheter och effekter för forskningen och arbetet vid minnesinstitutionerna.

     

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.