Skip to main content

Vad gör riksdagen?

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2010 16:11 CEST

Under senare år har riksdagens roll och arbetsuppgifter genomgått betydande förändringar. Globaliseringen, den tilltagande europeiska integrationen, medialiseringen och vår tids ökade krav på öppenhet är några av de processer som påverkat riksdagens arbete – lägg därtill de förändrade betingelser för beslutsprocessen i kammare och utskott som skett de senaste åren.

- Samtidigt har forskning som fokuserar på riksdagen minskat i omfattning, och den internationella parlamentsforskningen har dessutom kommit att behandla frågor som inte tillräckligt har uppmärksammats inom svensk forskning. Det finns alltså behov av komparativa forskningsperspektiv, säger Torbjörn Eng, som är ansvarig för en ny satsning på forskning om riksdagen som Riksbankens Jubileumsfond (RJ) just nu gör.

- Det är mot denna bakgrund som RJ beslutat satsa 8 miljoner kr för treårsperioden 2011–2013 på forskning om riksdagen, förklarar Torbjörn Eng

Utlysningen avser i första hand den svenska riksdagen, men internationella komparationer välkomnas också. Utlysningen omfattar såväl riksdagens inre förhållanden som externa relationer till regeringen, EU, partierna, medierna och så vidare. Vad det innebär att vara riksdagsledamot, vilka arbetsformer som finns, liksom spörsmål kring makt och inflytande kan också uppmärksammas.

Mer information finns på RJs hemsida: (http://www.rj.se/svenska/forskningsstod/soka_anslag/riksdagsforskning).

Ansvarig för satsningen från RJs sida är Torbjörn Eng 08-506 264 22