Skip to main content

Stim, PRS for Music och GEMA i dialog med EU-kommissionen om ny gemensam service

Pressmeddelande   •  Jan 14, 2015 14:28 CET

Europeiska kommissionen har tagit ett formellt beslut att fortsätta sin utredning inom ramen för EU:s regler för företagssammanslagningar. Granskningen avser den föreslagna lanseringen av en gemensam hubb för gränsöverskridande licensiering och administration mellan Stim, PRS for Music (Storbritannien) och GEMA (Tyskland).

Samarbetets syfte är att skapa enklare åtkomst för digitala musiktjänster till musikrättigheter, samt snabbare och mer korrekta royalty-utbetalningar till rättighetshavare. Stim, PRS for Music och GEMA har planerat lansering av samarbetet i mitten av 2015, under förutsättning att EU:s konkurrensgranskning resulterar i ett godkännande. Avsikten är fortfarande att erbjuda marknaden nya tjänsterna så snart som möjligt efter att godkännande erhållits.

De tre organisationerna för kollektiv rättighetsförvaltning som står bakom samarbetet är övertygade om att den planerade nya licensierings- och administrationshubben gynnar marknaden, och ser fram emot att tillhandahålla ytterligare analysmaterial och marknadsinformation till kommissionen.

Hubben innebär en sammanslagning av flera repertoarer och kombinerar för första gången ett så kallat ”back office” – gemensamma dataadministrationstjänster – med ett ”front office”, det vill säga digitala gränsöverskridande licensieringstjänster för musikskapare, förlag, rättighetsorganisationer samt leverantörer av digitala tjänster (DSP:er). Erbjudandet har utvecklats för att reducera de begränsningar för licensiering och distribution som för närvarande finns på den digitala marknaden.

I en kommentar till nyheterna från kommissionen säger Robert Ashcroft, vd för PRS for Music: ”Med hänsyn till den gränsöverskridande digitala marknadens komplexitet och storleken och omfattningen av denna banbrytande lösning som vi presenterar, är det förståeligt att vårt samarbete genomgår en fördjupad utvärdering. Vi kommer att fortsatt samarbeta fullt ut med kommissionen och ser fram emot en framgångsrik lösning på processen.”

”Denna hubb är svaret på, och ligger helt i linje med, målen för direktivet för upphovsrättsorganisationer”, säger Harald Heker, vd för GEMA. ”Direktivet uppmuntrar att samla repertoarer för europatäckande licenser i syfte att förenkla licensieringsprocesserna för DSP:er. Vi har utformat det ända från grunden för att erbjuda fördelar till både rättighetshavare, inklusive musikskapare och förlag, samt mindre rättighetsorganisationer och DSP:er.”

”Trots denna försening tror vi fortfarande att kollektiv rättighetsadministration kan förbättras avsevärt genom ett närmare samarbete över nationsgränser”, menar Stims vd Karsten Dyhrberg Nielsen. ”Denna hubb låter oss dela på kostnaderna för infrastruktur och uppmuntrar oss att gemensamt investera i system som kan stödja högre effektivitet, större noggrannhet och leveranshastighet. Vårt mål är att skapa fördelar för alla som berörs av själva kärnan i vår bransch: musikskapandet.”

Det föreslagna samarbetsprojektet innefattar följande fördelar:

  • Uppmuntrar en samlad hantering av repertoarer för europatäckande licenser som leder till enklare licensiering för DSP:er, vilket i synnerhet stödjer mindre och nyskapande tjänster i Europa.
  • Förenklar fakturering genom en integration mellan backoffice och front office vilket säkerställer att systemen korrekt hanterar skyddade musikverk. Detta minskar risken för felaktiga fakturor till licenstagare, förseningar och tvister kring utbetalningar.
  • Tillhandahåller en mycket hög grad noggrannhet, tack vare den sammanslagna rättighetsdatabasen som utgör hubbens själva kärna.
  • Erbjuder kunder till samarbetspartners och rättighetshavare att dra nytta av de stortdriftsfördelar som samarbetet ger genom bästa möjliga system, processer och administration.

För ytterligare information kontakta

Karin Jihde, Kommunikationschef Stim
karin.jihde@stim.se
08-783 88 05

Tania Pearson, Ansvarig för företagskommunikation PRS for Music
tania.pearson@prsformusic.com
+44 (0)20 3741 4401

Ursula Goebel, Kommunikationsdirektör GEMA
ugoebel@gema.de
+49 (89) 48003-426


PRS for Music
PRS for Musicrepresenterar rättigheterna för mer än 100 000 låtskrivare, tonsättare och musikförläggare i Storbritannien. Som en medlemsorganisation ser den till att upphovsmän får betalt närhelst deras musik spelas, framförs eller spelas upp och kämpar för vikten av upphovsrätten för att skydda och stödja den brittiska musikindustrin.
www.prsformusic.com

GEMA
GEMA representerar i Tyskland rättigheterna hos mer än 65 000 medlemmar (tonsättare, textförfattare och musikförlag), samt över två miljoner rättighetshavare från hela världen. GEMA är en av världens största organisationer för musikrättshavare.
www.gema.de