Skip to main content

2012 års Stockholm Water Prize till International Water Management Institute

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2012 09:01 CET

International Water Management Institute (IWMI) med huvudkontor i Colombo, Sri Lanka, har valts till pristagare av 2012 års Stockholm Water Prize. De får priset för sin banbrytande forskning som har bidragit till att förbättra vattenförvaltningen inom jordbruket, stärka tillgången till mat, skydda miljön och lindra fattigdomen i utvecklingsländer.  

Beslutet meddelades på FN:s Världsvattendag. H.M. Kung Carl XVI Gustaf kommer att överlämna priset vid en ceremoni under Världsvattenveckan i Stockholm den 30 augusti.

Jordbruket står för 70 procent av den globala  vattenanvändningen. Efterfrågan på mat förväntas att dubbleras i fram till 2050, vilket innebär att mer mat måste odlas med mindre vatten. IWMI har varit drivande i arbetet med att främja policies och teknik som hjälper odlare att "få ut mer per droppe" och att implementera lösningar som gör att jordbruket kan framställa tillräckligt med mat för att föda planetens växande befolkning med det vatten som finns tillgängligt.  

I sin motivering skriver nomineringskommittén för Stockholm Water Prize: ”International Water Management Institute är den ledande organisationen inom vattenförvaltning i jordbruket. Dess arbete har resulterat i nya policies och investeringar i jordbruket som inte bara har möjliggjort en mer produktiv användning av vatten, utan även har stärkt tillgången till mat, den ekonomiska utvecklingen och miljön runt om i världen.”  

När Dr Colin Chartres, generaldirektör för IWMI, fick höra nyheten sa han: ”Detta är en otrolig ära för vår organisation. De verkliga vinnarna är förstås IWMI:s engagerade medarbetare som under drygt ett kvarts sekel har arbetat med forskning av högsta kvalitet. Detta arbete har haft en djup inverkan på policies för vattenförvaltning runt om i världen, vilket verkligen har varit till gagn för några av de fattigaste människorna på jorden.”

Global kunskap och lokala lösningar för att hantera vattenbrist
Under de senaste 25 åren har IWMI etablerat sig som den mest framstående källan till omfattande data och kunskap om globala vattenresurser.  Från 2002 till 2007 ledde IWMI ett team med 700 forskare i arbetet med att ta fram ett av de viktigaste forskningsprogrammen för vattenförvaltning som någonsin utvecklats. Resultatet blev publikationen Water for Food, Water for Life: A Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture som lade grunden till en aldrig tidigare skådad kunskapsdatabas med data om globala vatten- och landresurser. Det är en av de mest inflytelserika studierna som någonsin gjorts kring vatten- och jordbrukspolicies. Genom att ge tydliga bevis på var och hur vattenbristen har ökat och hur det påverkar alla delar av ekonomin har rapportens resultat gjort hållbar vattenförvaltning till en prioriterad fråga för regeringar, industrier och internationella organisationer runt om i världen.  

Institutets omfattande arbete med bevattningsreformer har visat vägen för ny och förbättrad design, drift och underhåll av bevattningssystem i Asien och Afrika. IWMI har också hjälpt till att utforma de nuvarande internationella riktlinjerna för hur avloppsvatten kan användas på ett säkert sätt i jordbruket, en metod som används av tiotals miljoner jordbrukare runt om i världen. IWMI fortsätter att gå i täten för att upprätta affärsmodeller som attraherar investeringar i system för återanvändning av avloppsvatten, vilket glesbygdssamhällen i utvecklingsregioner kan gagnas av.

Världens vattenresurser kartläggs
IWMI:s framsteg inom tillämpningen av fjärranalys och geografiska informationssystem (GIS) har avsevärt förbättrat våra möjligheter att mäta tillgången på vatten och effektiviteten i förbrukningen. Det ger jordbrukare världen över en direkt möjlighet att förvalta vattenresurserna i jordbruket på ett bättre sätt. IWMI:s portal för vattendata och deras globala kartor över vattenbrist, bevattning, resursflöden och torka, är en av de viktigaste informationskällorna inom vattenförvaltning. Över 100 000 publikationer hämtas från IWMI:s webbplats varje månad, och läses runt om i världen.

Detta arbete har också lett till framtagningen av ett redovisningssystem som kan fastställa hur mycket användbart vatten det finns i en reservoar, utvärdera vart vattnet tar vägen och beräkna den faktiska kostnaden per kubikmeter. Verktyget används i hög omfattning av planerare för att identifiera var man kan sparas vatten och hur det kan användas på effektivast sätt.

Tuff vision för jordbrukets framtid
I publikationen An Ecosystem Services Approach to Water and Food Security från 2011, från IWMI och FN:s miljöprogram, presenterades hur ett nytt ”ekosystembaserat” tillvägagångssätt i jordbruket kan skydda naturens system och möjligen dubbla jordbruksproduktionen. Det fortsatta arbetet på det här området kan dramatiskt förändra hur jordbruk bedrivs i framtiden och säkerställa tillgången till mat för en global befolkning som förväntas uppgå till 9 miljarder år 2050.

Om IWMI (International Water Management Institute)
IWMI (International Water Management Institute) grundades 1984 och är en ideell forskningsorganisation som fokuserar på hållbar användning av mark- och vattenresurser inom jordbruket till fördel för fattiga människor i utvecklingsländer.  IWMI:s mål är ”att förbättra förvaltningen av mark- och vattenresurser för mat, uppehälle och miljön.” Institutet har sitt huvudkontor i Colombo, Sri Lanka, med regionalkontor i Asien och Afrika. IWMI är ett CGIAR Consortium Research Centre och samarbetar med utvecklingsländer, internationella och nationella forskningsinstitut, universitet och andra organisationer med att utveckla verktyg och teknik som bidrar till att minska fattigdomen samt säkra tillgången till mat och uppehälle.

Om Stockholm Water Prize
Stockholm Water Prize är ett internationellt pris som instiftades 1991 och som delas ut årligen av Stockholm International Water Institute till en person, organisation eller institution för enastående vattenrelaterade aktiviteter. Vinnaren av Stockholm Water Prize belönas med 150 000 USD (drygt en miljon kronor) och en specialdesignad glasskulptur från Orrefors.

Stockholm Water Prize är instiftat av svenska och internationella företag i samarbete med Stockholms stad. Prisets grundare är: Bacardi, Borealis & Borouge, DuPont, ERV, Fujitsu, Grundfos, Hewlett Packard, Kemira, KPMG Sweden, Ragn-Sells, Scandic, Scandinavian Airlines (SAS), Siemens AG, SJ, Snecma/Safran, Uponor, Water Environment Federation, Xylem och Ålandsbanken Sverige. H.M. Kung Carl XVI Gustaf är prisets beskyddare.

Om Stockholm International Water Institute (SIWI)
SIWI är ett policyinstitut som arbetar med att hitta lösningar på världens globala vattenproblem. SIWI utvecklar och främjar kunskap och policies med fokus på framtida utmaningar; för en hållbar användning av jordens vattenresurser, en hållbar samhällsutveckling och minskad fattigdom.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera