Skip to main content

Psykiatripatienter ger höga poäng för bemötande

Nyhet   •   Jan 20, 2016 09:30 CET

De flesta patienter i vuxenpsykiatrins heldygnsvård tycker att de blir bemötta med hänsyn och respekt. Men mer än hälften skulle vilja vara mer delaktiga i framtagandet av sin vårdplan.

Det visar resultaten av patientenkäten från vuxenpsykiatrins heldygnsvård. De flesta skulle också rekommendera den avdelning de vårdats på till andra. Störst är andelen inom beroendevården, där cirka 1 600 har svarat att de helt och skulle hållet rekommendera vården där.

- Vi är väldigt glada för de här siffrorna, säger Johan Franck, verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm. De är ett kvitto på att heldygnsvården har engagerade medarbetare, tydliga chefer och utvecklingsinriktad medicinsk ledning.

Patienter som vårdats på en psykiatrisk avdelning inom Stockholms läns sjukvårdsområde får erbjudande om att fylla i en enkät om vad de tycker om vården när de skrivs ut. Över 7 000 svar lämnades in under 2015. Även om de utgör knappt 42 procent så ger ändå svaren en rättvisande bild av heldygnsvården.

Läs mer