Vkdannwo7cwwql8exfdi

Inbjudan till presentation av boken Stockholms Sjukhem 150 år

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 07:30 CET

År 1860 tog medicinprofessor Magnus Huss initiativ till en insamling för inrättandet av en »vårdanstalt för fattige, obotligt sjuke«. Ett banbrytande beslut i en tid då samhällets skydd för de mest utsatta i det närmaste var obefintligt. 1867 kunde Stockholms Sjukhem öppna på Kungsholmen. Anders Johnson skildrar sjukhemmets historia och den genomgripande utveckling som ägt rum inom sjukvården.

Wktmfrldosl53p20vftp

Unikt forskningsprogram för nyskapande äldrevård lanseras

Nyheter   •   Nov 14, 2017 07:30 CET

Stockholms Sjukhem gör en stor satsning på forskning om multisjuka äldre. Stiftelsen har beslutat att avsätta 25 miljoner kronor till ett femårigt forskningsprogram för nyskapande äldrevård med fokus på hjärtsvikt, skörhet och smärta. Forskningsprogrammet lanseras vid ett forskningssymposium i samband med stiftelsens 150-årsjubileum den 20 november.

Rneezdmggeabfm7cmlh6

Georg Engel ny verksamhetschef för Stockholms Sjukhems palliativa vård

Nyheter   •   Nov 07, 2017 07:00 CET

Georg Engel, med dr och specialist i onkologi, blir ny verksamhetschef för den palliativa vården inom Stockholms Sjukhem. Georg Engel är i dag medicinsk rådgivare inom e-hälsa och strategisk IT vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting. Han tillträder tjänsten i februari 2018.

Jnwqrqv85dmegieabgin

Unikt forskningsprogram för nyskapande äldrevård

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2017 07:30 CEST

Stockholms Sjukhem gör en unik forskningssatsning som ger möjlighet att bryta ny mark och förbättra kunskapsläget för en angelägen patientgrupp – de multisjuka äldre. Stiftelsen har beslutat att avsätta 25 miljoner kronor till ett femårigt forskningsprogram för nyskapande äldrevård. Forskningsprogrammet kommer att lanseras i samband med stiftelsens 150-årsjubileum i november.

Vb5m5qxq3opo8osvv9yz

Remissvar på Ordning och reda i välfärden - kvalitetskrav bättre än vinstreglering

Nyheter   •   Feb 24, 2017 15:51 CET

Att reglera vinster är inte rätt väg att gå. Istället borde utredningen fokusera på tydliga kvalitetskrav på både privata och offentliga utförare, att kvaliteten följs upp, tillsynen skärps och att det införs sanktioner och regler för hur man avvecklar verksamheter som inte lever upp till kraven.

Owzy7mfw8sl6q3camoh6

Smärtlindring förlänger livet

Nyheter   •   Dec 08, 2016 09:07 CET

I veckans nummer av Dagens Medicin skriver fem företrädare för Stockholms Sjukhem ett debattinlägg om smärtlindring. Bakgrunden är ett inslag i Vetenskapsradion där man hävdar att alltför många äldre behandlas med morfinplåster. Med svepande och grova påståenden smutskastar man alla vårdgivare och all den hängivna personal som ägnar sig åt att ge personer med demens ett så gott liv som möjligt.

Dcvjm0zfjw0s1032zogm

Livsviktigt - Rätt att välja

Nyheter   •   Nov 07, 2016 09:48 CET

Som patient är det ofta möjligt att själv välja var man ska vårdas. Det gäller både husläkare och specialister av olika slag. Stockholms Sjukhem omfattas av vårdvalet inom de flesta verksamhetsområden. I Livsviktigt berättar vi om vårdvalet inom ASIH. Du får också möta Miia Kivipelto som har tilldelats stiftelsens donationsprofessur i geriatrik. Och läsa Bodil Jönssons krönika om tid.

Zugcnbmkg5t5x0fsb5sx

Miia Kivipelto erhåller Stockholms Sjukhems donationsprofessur

Nyheter   •   Okt 17, 2016 09:30 CEST

Professor Miia Kivipelto har erhållit Stockholms Sjukhems donationsprofessur i klinisk geriatrik, placerad vid Karolinska Institutets institution för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Professuren omfattar 15 miljoner kronor fördelade över tio år med syfte att bredda den geriatriska forskningen.

Hr81okuuzngqsaochxc1

Livsviktigt - stöd ger hopp

Nyheter   •   Jun 10, 2016 15:53 CEST

Demenssjukdom drabbar både patient och anhöriga hårt. Att få rätt diagnos är viktigt för att kunna leva ett så bra liv som möjligt, trots sjukdomen. Minnesmottagningen på Brommageriatriken är specialister på demensutredningar. I tidningen Livsviktigt berättar specialister från mottagningen samt patient och anhörig. Du kan även läsa Göran Stiernstedts krönika om vården för de mest sjuka äldre.

Blfd4h2mombwnogirbfa

Karin Rudling ny verksamhetschef för Rehabcentrum

Nyheter   •   Maj 11, 2016 08:07 CEST

Karin Rudling, överläkare och specialist i rehabiliteringsmedicin, blir ny verksamhetschef för Rehabcentrum på Stockholms Sjukhem. Hon har tidigare bland annat varit verksamhetschef för Neurologi, Rehabiliteringsmedicin och Stroke vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Karin Rudling börjar den 8 augusti och kommer även att ha uppdraget som chefläkare.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om Stockholms Sjukhem

Vård präglad av omtanke, respekt och kunskap.

Stockholms Sjukhem drivs och ägs sedan bildandet 1867 av en stiftelse utan vinstsyfte. Vi är en privat vårdgivare som driver professionell verksamhet utifrån vårdavtal eller vårdval med kommuner och landstinget i Stockholms län. Vi har verksamhet inom ASIH (avancerad sjukvård i hemmet), palliativ vård, rehabilitering, geriatrik, allmänmedicin och äldreomsorg. Vi har även en egen FoUU-enhet som är knuten till Karolinska Institutet.

Stockholms Sjukhem är en organisation som drivs utan vinstsyfte och vi är medlemmar i Famna - en branschorganisation för idéburna aktörer inom vård och social omsorg.

Adress

  • Stockholms Sjukhem
  • Mariebergsgatan 22
  • 112 19 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar