Skip to main content

Vid Stockholm Idrottsförbunds och SISU Idrottsutbildarna årsstämmor kommer en idrottspolitisk debatt äga rum.

Evenemang

08
APR
Stockholms Idrottsförbunds lokaler, Smidesvägen 5, Solna
 

Debatten börjar kl. 10.00 i Stockholms Idrottsförbunds lokaler, Smidesvägen 5, Solna

Medverkande i debatten är:

Maria Hannäs, v, ledamot i Stockholms idrottsnämnd

Mats Hasselgren, fp, vice ordförande i kommunstyrelsen, Täby

Leif Kroon, kd, ledamot i Stockholms idrottsnämnd

Erik Langby, m, kommunalråd i Nacka

Pelle Svensson, s, kommunalråd i Haninge

Raymond Svensson, c, vice ordförande för centern i Stockholm län

Raymond Wigg, mp, miljölandstingsråd

Debattledare är Lars Liljegren, förbundsordförande i Stockholms Idrottsförbund.

Frågor som kommer debatteras är från ”förslag till regionalt handslag med landstinget och kommunerna”.

Se dokumentationen på webbplatsen http://www.rf.se/stockholm/t3.asp?p=117696

Välkommen på lördag!

Stockholms Idrottsförbund