Skip to main content

52 miljoner kr till organisationer

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2003 17:01 CEST

Vid dagens möte i Organisations- och föreningsutskottet förmedlades ca 52 miljoner kronor till 95 organisationer.

- Vi har valt att förutom redan prioriterad verksamhet lyfta organisationer som arbetar med utsatta barn och ungdomar, kvinnor, psykiatri, HIV-smittade missbrukare och organisationer för pensionärer med invandrarbakgrund, säger Karin Rågsjö, vänsterpartiet, ordförande i Organisations- och föreningsutskottet.

Syftet med stadens stöd till organisationer och föreningar som bedriver socialt arbete är att ge frivilliga krafter möjligheter att komplettera stadens arbete, utan att ta över ansvaret som alltid är stadens. För år 2004 har en hårdare prioritering av utskottets medel varit nödvändig. Många organisationer och föreningar kommer därför att få minskade bidrag för 2004 jämfört med 2003, medan vissa prioriterade verksamheter får höjda bidrag.

- Med tanke på att vi för nästa år har ett besparingskrav på fyra procent har vi varit tvungna att göra hårda prioriteringar. Just därför är det viktigt att t ex prioritera den verksamhet som Convictus bedriver för HIV-smittade narkomaner, säger Karin Rågsjö. En annan organisation som jag vill lyfta fram är Fountain House, som arbetar med människor som har psykiska funktionshinder. De gör en stor insats för en grupp människor som behöver en bra verksamhet för sin rehabilitering.

För att stadens bidragsmedel ska kunna utnyttjas effektivt finns det möjlighet att ge både verksamhets- och projektbidrag. Verksamhetsbidrag är ett mer långsiktigt stöd, som ska gå till etablerade organisationer. Projektbidrag löper på två år, och är tänkt som ett verktyg för att snabbt kunna stödja spännande projekt. Enligt riktlinjerna ska projektbidragen stå för 30 procent av de totala medlen. Under de borgerliga åren har en allt större andel av stödet blivit verksamhetsbidrag, vilket lett till en situation där hela syftet med bidragen håller på att gå förlorat.

- Vi i den nya majoriteten i utskottet ser det som en av de viktigaste uppgifterna att styra om verksamheten och göra den mer flexibel så att vi kan ha möjlighet att stödja nya viktiga projekt. Utsatta barn och ungdom är en grupp som vi kommer att prioritera i de nya riktlinjerna, säger Karin Rågsjö. Ersta Vändpunkten, Bris och Källan som på olika sätt arbetar med barn i kris har självklart även de prioriterats.

Socialroteln, Jens Holm, 070-47 29 519