Skip to main content

Alkoholförbud i Katarina-Sofia utreds

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2003 15:20 CEST

BESLUT I KATARINA-SOFIA STADSDELSNÄMND:
På gårdagens möte fattade Katarina Sofias stadsdelsnämnd beslut om att utreda möjligheterna med ett alkoholförbud i stadsdelens parker. Beslutet motiveras av det växande problemet med missbruk och nedskräpning i parkerna. Nämnden anser att alkoholförbudet som infördes nyligen i Björns Trädgård i kombination med ökade uppsökande insatser från socialtjänsten har gjort att situationen där har förbättrats betydligt.

- Parkerna i stadsdelen är viktiga gröna lungor för invånarna. De ska fungera för rekreation, lek och stimulans för samtliga invånare i stadsdelen. Många invånare skräms numera bort och vill att vi ska göra något åt problemet, säger Ann Mari Engel, vänsterpartiet, ordförande i Katarina-Sofia stadsdelsnämnd.
- I vår stadsdel finns många alkoholrelaterade problem, både bland ungdomar och bland vuxna missbrukare. Dessa problem måste lösas med sociala insatser. Det kan dock vara en hjälp för såväl socialtjänst som polis att det finns ett formellt förbud mot alkoholförtäring i parkerna. Samtidigt kan detta bidra till att skapa en miljö som är attraktiv för alla stadsdelens invånare, fortsätter Engel.
- Stadsdelens förvaltning kommer nu att utreda förutsättningarna för att utvidga alkoholförbudet till samtliga parker i området. Yttranden kommer att inhämtas från närpolis, skolor och förskolor i området, liksom från olika representanter för allmänheten.

Planeringen av en ungdomsgård går vidare

På Katarina-Sofia stadsdelsnämnd möte igår beslutades också att fortsätta arbetet med att skapa en mötesplats för ungdomar. Majoriteten i nämnden tillstyrkte den vidare planeringen av den nya mötesplatsen, som ska byggas upp i nära samverkan med ungdomarna i stadsdelen. Moderaterna och folkpartiet, som under sitt styre lade ner den sista ungdomsgården i stadsdelen, ville avslå dessa planer. Men för det fick de inget gehör.
- Nu kan arbetet med att få till stånd en mötesplats för ungdomar dras igång på allvar. Vi har hittat en lokal och anställt en verksamhetsledare och vi hoppas att ungdomsgården kan öppnas senare i höst. Den kommer att ligga i enkla lokaler på Tegelviksgatan i anslutning till SL-garaget, säger Ann-Mari Engel, vänsterpartiet, ordförande i Katarina-Sofia stadsdelsnämnd.

Mer info:
Ann-Mari Engel, 070-45 13 003
Jens Holm, pressekreterare, 070-47 29 519

Vänsterpartiets kansli, Jens Holm, pressekreterare,, 070-47 29 519