Skip to main content

Allt om studier för vuxna

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 14:59 CEST

Utbildningsförvaltningen, Mikael Håkansson, Telefon: 508 33 837, epost mikael.hakansson@utbildning.stockholm.se

ALLT OM STUDIER FÖR VUXNA

Allt om studier för vuxna
på utbildningsmässa 19-20 april.

Den 19-20 april inbjuder Utbildningsförvaltningen till vuxenutbildningsmässa i Hörsalen på Kulturhuset. På mässan träffar du bland annat vuxenutbildningsanordnare, KY-utbildare, folkhögskolor, valideringskansliet, CSN, Stockholms Akademiska Forum och Vuxenutbildning Stockholm.

Varje år söker cirka 11 000 personer till vuxenutbildning i Stockholms stad. Vuxenutbildningsmässan vänder sig främst till dem som vill studera i Stockholms stads vuxenutbildning, men även andra som är intresserade av vuxenutbildningens breda utbud.

Under mässan visar Vuxenutbildning Stockholm hur man kan använda internet när man söker vuxenutbildning. Valideringskansliet informerar om möjligheten att få sin kompetens tillvaratagen och att bli synliggjord. Validering sker genom bedömning, värdering och erkännande av kun-skaper och färdigheter.

Utöver ett trettiotal montrar finns ett intressant seminarieprogram med bland annat följande programpunkter: Nivåtest i svenska som andraspråk, engelska och matematik
- Cathrin Hafström, testpedagog, Vuxenutbildning Stockholm Rekryteringsbidrag
- Jan Lindblom, samordnare för Rekryteringsbidraget
Svenska som andraspråk - från sfi till komvux
- Studievägledare, Vuxenutbildning Stockholm
Söka till högskolan - så fungerar det
- Frida Andersson, studie- och yrkesvägledare
Stockholms Akademiska forum

Öppettider vuxenutbildningsmässa i Kulturhuset, Hörsalen: Onsdag 19 april 11.00 - 19.00 Torsdag 20 april 11.00 - 19.00

Du tar dig lättast till vuxenutbildningsmässan via tunnelbana till Sergels Torg -T-centralen.

Läs mer om mässan här
http://www.stockholm.se/vux