Skip to main content

Avskaffa stadsdelsarresten för funktionshindrade (kd)

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2003 15:45 CEST

- Se över ansvaret för omsorgen om de funktionshindrade och avskaffa stadsdelsarresten, kräver Désirée Pethrus Engström, kristdemokraterna, i en skrivelse till socialtjänstnämnden.

Socialförvaltningen måste nu utreda vilka funktioner som lämpar sig bäst att sköta centralt och vilka som stadsdelsnämnderna bör ta hand om.

- Expertis inom områden som betyder mycket för ett begränsat antal invånare kan inte finnas på varje stadsdelsförvaltning. Det finns också verksamheter som riktar sig till få personer men som är avgörande för deras livskvalitet. Varje stadsdelsnämnd har inte ett eget underlag för dem.

- Många funktionshindrade får inte välja verksamhet i annan stadsdel och råkar då ut för stadsdelsarrest. Ett konkret exempel är schizofrena som inte får välja den dagvård de vill. Finns inte verksamheten i den egna stadsdelen vill många kunna gå på dagvårdsenheter på andra platser i staden - men får nej.

- Handikapprörelsen kommer att ha en värdefull roll i att klara ut ansvarsfördelningen. Där finns en samlade erfarenhet som det är viktigt att lyssna på.

Kristdemokraterna, Désirée Pethrus Engström, 070-394 15 33