Skip to main content

Barn till missbrukare får ökat stöd

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 13:13 CEST

Socialroteln, Jens Holm, pressekreterare, Telefon: 070-47 29 519, epost jens.holm@stadshuset.stockholm.se

BARN TILL MISSBRUKARE FÅR ÖKAT STÖD

Vid dagens sammanträde med Stockholms stads organisations- och föreningsutskott förmedlades bidrag till Ersta vändpunkten, Terrafem och Stockholms brottsofferjourer.

Ersta vändpunkten, som drivs av Ersta diakonisällskap på Södermalm, får ett extra anslag på 700 000 kronor för sin verksamhet för barn till missbrukare. Tidigare i år har verksamheten fått 1,3 miljoner kronor i stöd från organisations- och föreningsutskottet.

– Alkoholkonsumtionen ökar kraftigt i Sverige, och det leder tyvärr till ett ökat stödbehov för barn i missbruksmiljöer. Jag är glad över att vi kan höja bidraget till Ersta vändpunktens viktiga verksamhet, säger Karin Rågsjö (v), ordförande i organisations- och föreningsutskottet.

Organisationen Terrafem, som arbetar för att stödja flickor och kvinnor med utländsk härkomst som utsätts för mäns våld, beviljades 300 000 kronor. Bidraget ska gå till organisationens jourtelefon för drabbade kvinnor. Med hjälp av Terrafems jourtelefon kan behövande få stöd och råd på 41 olika språk.

– Terrafems telefonjour är ofta första steget för en hotad kvinna att komma ur den patriarkala miljön. Via jouren kan hon på sitt eget språk tala med personer som förstår problematiken, och man kan sedan gå vidare och hitta en lösning på problemet, säger Rågsjö.

Stockholms fem brottsofferjourer beviljades ett ytterligare bidrag på 150 000 kronor; 30 000 kronor till respektive jour. Bidraget kommer att gå till verksamheten för att stödja personer som utsatts för brottslighet.


Mer info:
Karin Rågsjö, ordförande OfU: 070-216 07 61