Skip to main content

Barngruppernas storlek fortsätter att minska

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 13:08 CEST

Barngruppernas storlek i Stockholms förskolor fortsätter att minska. Sedan september 2003 har barngruppernas storlek minskat i snitt över staden med 0,7 barn per grupp och tio av Stockholms 18 stadsdelar uppvisar en ännu större minskning.

- Det föds nu fler barn i Stockholm än på länge, vilket är glädjande. Det innebär att barnantalet i förskolan ökar med cirka 1000 barn per år. Stadsdelarna ställs i och med detta inför tre utmaningar; bygga nya avdelningar, klara barnomsorgsgarantin och minska barngrupperna för att uppnå majoritetens mål med en minskning av barngrupperna med två barn i snitt i staden under mandatperioden. Stadsdelarna arbetar aktivt med detta och det ser vi resultatet av genom den minskning av grupperna som nu sker, säger Erik Nilsson, skolborgarråd (s).

- Utbyggnadstakten av förskoleavdelningar har ökat väsentligt och vi räknar med att öppna ca 100 per år de närmaste åren. Alla stadsdelar utom Vantör uppger att de klarar barnomsorgsgarantin. Problemen där beror på att utbyggnadsprojekten för nya förskoleavdelningar beräknas bli klara först i början av 2005, säger Erik Nilsson (s).

- I budgeten för år 2005 är förskolan det mest prioriterade området med en ökning av resurserna med 5,6 %. Min förhoppning är att det ska ge stadsdelarna möjlighet att ytterligare minska barngruppernas storlek. Det är en nödvändig åtgärd för att höja kvaliteten i förskolan. Både barn och personal vinner på mindre barngrupper, säger Erik Nilsson, skolborgarråd (s).

Läs mer om våra satsningar på barn och unga http://www.99steg.info

Skol- och kulturroteln, Pressekreterare Tobbe Lundell, Telefon: 08-508 29 076