Skip to main content

Befolkningsöversikt 2002

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2003 09:39 CEST

Under 2002 växte Stockholms stad med
3 200 invånare. Det är ca 1 400 färre än föregående år. För första gången sedan 1960-talet är födelseöverskottet större än flyttningsöverskottet. Jämfört med år 2001 har födelseöverskottet ökat påtagligt, + 770 personer, medan flyttningsöverskottet har minskat med ca 2 200.

Den helt dominerande gruppen flyttare är i åldern 20-30 år. Totalt flyttade nästan 46 000 till Stockholm vilket är ungefär lika många som föregående år. Däremot lämnade nära 45 000 staden vilket är ca 1 500 fler än föregående år. Inflyttningsöverskottet, d.v.s. differensen mellan in- och utflyttning har därför, jämfört med föregående år minskat betydligt, från drygt 3 000 till drygt 800.

I likhet med föregående år är det flyttningsnettot gentemot utlandet som är påtagligt. Under 2002 uppgick det till drygt 3 900. Det är en minskning jämfört med föregående år då det låg på drygt 4 500. Nettoinflyttningen från övriga riket har minskat från nästan 3 000 till drygt 600. Nettoutflyttningen från staden till övriga länet har minskat, från ca 4 500 till 3 700 år 2002.

I Rapporten, Befolkningsöversikt 2002, från stadens utrednings- och statistikkontor, finns kortfattade kommentarer till diagram och tabeller över befolkningsstrukturen 2002 och befolkningsutvecklingen från 1980-talet fram till idag.

Läs hela rapporten (pdf, 956 kB) http://www.usk.stockholm.se/internet/publ/stat_utg/s2003_13.pdf

Läs mer statistik om Stockholm på USK: s webbplats http://www.usk.stockholm.se/