Skip to main content

Beslut i Liljeholmens stadsdelsnämnd

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2003 10:57 CEST

Nämnden positiv till badplatser i Örnsberg

Liljeholmens stadsdelsnämnd beslöt igår att tillmötesgå två medborgarförslag. Båda rör iordningsställande av badplatser, en vid Örnsbergs båtklubb och en vid Rävudden. Det badas redan idag på båda platserna och med enkla åtgärder kan båda badplatserna ställas iordning till "officiella" bad och hållas rena och snygga. Badplatserna tillhör de åtgärder som stadsdelsnämnden prioriterar bland sina önskemål om åtgärder från gatu- och fastighetsnämndens sida. Andra angelägna åtgärder är separering av gång- och cykelbanor vid sjön Trekanten och cykelbana längs Västberga Allé.

- Det är alltid roligt när engagerade medborgare kommer med bra förslag och ännu roligare om vi kan tillmötesgå dem. Nu är det upp till gatu- och fastighetsnämnden att beakta våra förslag, säger Ann-Marie Strömberg vänsterpartiet, ordförande Liljeholmens stadsdelsnämnd.

Mer info:
Ann-Marie Strömberg, 070-752 54 83
Jens Holm, pressekreterare, 070-47 29 519