Skip to main content

Billström ignorerar oron kring Bromma flygplats

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2003 13:51 CEST

- Socialdemokraterna tar inte oron kring Bromma flygplats på allvar. Stockholm måste snarast se till att flyget klarar de skärpta bullerkarven, säger Ewa Samuelsson och Hardy Hedman, kristdemokrater i Stockholms kommunfullmäktige. Majoriteten måste bryta handlingsförlamningen och driva på för ett snabbt beslut om en ny flygplats på Södertörn som kan ersätta Bromma.

På onsdag behandlar kommunstyrelsen Stockholmsberedningens förslag om framtida flygkapacitet i Stockholm-Mälardalsregionen. Kristdemokraterna är starkt kritiska till att Stockholm stad inte lever upp till det tilläggsavtal kring Bromma flygplats som tecknades 2002. Enligt avtalet ska staden övervaka trafiken på Bromma och kontrollera att en god miljö bibehålls.

- Tyvärr har mycket lite av de utlovade insatserna för miljön genomförts. Med tanke på att Bromma flygplats ligger mitt inne i staden är det nödvändigt att miljöreglerna följs.

- Det går inte att vänta längre med beslut om en ny flygplats som kan ersätta Bromma. Nedläggningen får inte försenas i onödan. Det tar minst femton år från beslut till ny flygplats. Kristdemokraternas uppfattning är att flygplatsen bör placeras på Södertörn, och Tullinge-alternativet bör utredas särskilt noga.

Kristdemokraterna, Gruppledare Ewa Samuelsson, 070-472 99 07