Skip to main content

Billström kommenterar Ericssonvarsel

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2003 14:56 CEST

Stockholms finansborgarråd Annika Billström och stadsdirektör Bosse Sundling kommer att träffa Arbetsmarknadsstyrelsen, ledningen för Ericsson, fackliga företrädare, länsarbetsnämnden och Stockholms stad.

- Vi måste ta ett helhetsgrepp och sätta in alla de insatser som krävs för att skynda på den uppåtgående trenden inom IT- och telekomsektorn. I dag måste fokus vara på de 1 700 som Ericsson varslar i landet. Vi måste också ha en långsiktig och gemensam strategi mellan näringslivet, staden och staten för att befästa vår starka ställning som IT-nation, säger Annika Billström (s).

- Det tragiska beskedet om ytterligare varsel kommer samtidigt som vi sett en kraftfull uppgång av mobilförsäljningen under våren. Inte minst Sony Ericsson har stärkt sin ställning markant, säger Annika Billström.

- Jämfört med tidigare varsel, då en stor andel av de varslade var ingenjörer och tekniker, berörs nu en bredare grupp tjänstemän. Fokus för insatserna måste därför se annorlunda ut. Jag kommer därför att bjuda in berörda aktörer för att få klarhet i vilka insatser som kan göras, säger Annika Billström.

Finansroteln, Claes Thunblad, 070-47 29 308