Skip to main content

Branden i Smedshagsskolan

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2003 12:06 CEST

På torsdagskvällen, den 26 juni, vid 21.00-tiden bröt branden ut i Smedshagsskolan i Hässelby Villastad. Ingen människa har kommit till skada. Förstörelsen av skolan är ännu inte helt klarlagd, men övervåningen på den paviljong som brunnit går sannolikt inte att rädda.

Det är paviljongen närmast Lövstavägen som brunnit. I nuläget kan konstateras att tak, loftgång och två klassrum är helt utbrända. Undervåningen är inte brandskadad men omfattningen av vattenskadorna är inte klarlagda. Övriga byggnader på skolans område är oskadda. Skolexpeditionen måste emellertid röksaneras.

Fritidsverksamheten kommer att pågå som planerat under sommaren. Fritidslokalerna är inte berörda av branden. Skolmatsalen håller öppet som vanligt.

Det blir skolstart som planerat i augusti. Men stadsdelsförvaltningen kan idag inte svara på i vilka lokaler skolår 7-9 kommer att ha sin undervisning.

Teknisk undersökning pågår under dagen och resultatet av den kan tidigast bli känt senare idag.

För mer information kontakta:
Chef för Barn-, ungdom- och skolavdelningen
Elisabeth Barö-Derantz 070-47 05 140

Från 30/6 rektor Kjell Sjöberg tel 08-508 41 750