Skip to main content

Dags för bokslut över borgarnas utförsäljning av kommunala bostäder

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 11:36 CEST

Under den förra mandatperioden genomfördes en omfattande försäljning av de kommunala bostadsbolagens fastigheter till bostadsrättsföreningar. Efter maktskiftet 2002 har inga nya avtal om försäljningar tecknats, däremot har ett stort antal av de tidigare beslutade försäljningarna prövats juridiskt utifrån hur de påverkar bruksvärdessystemet. Nu är de allra flesta av dessa juridiska processer avgjorda och gatu- och fastighetsborgarrådet Roger Mogert (s) tar initiativ till utvärdering.

- Beslutet om en omfattande omvandling av hyresrätter till bostadsrätter, som fattades under det borgerliga styret, har fått stora konsekvenser för Stockholms bostadsmarknad. Dessutom påverkas självklart enskilda människor i omvandlingsprocessen. Nu tycker jag att det är dags för staden att göra ett bokslut över utförsäljningarna och systematiskt utreda ekonomiska och sociala effekter av den, säger Roger Mogert, gatu- och fastighetsborgarråd (s).

Utförsäljningsbeslutet har inneburit att nästan 13 000 lägenheter sålts från de kommunala bostadsbolagen till bostadsrättsföreningar. För att kunna utvärdera de politiska besluten om utförsäljning under förra mandatperioden behövs både en genomgång och summering av en mängd olika frågor. I dag lägger därför Roger Mogert (s) en skrivelse i Koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB med ett sådant uppdrag.

Förutom att beskriva försäljningarna ingår det även i uppdraget att redovisa exempelvis hyresutvecklingen för de som bor kvar som hyresgäster hos bostadsrättsföreningarna och hur förvaltningen av de ombildade fastigheterna sköts. För bostadsmarknaden är det även relevant att veta vad som hänt med de sålda lägenheterna, det vill säga hur stor andel av lägenheterna som åter sålts inom ett par år och till vilka priser samt vad månadskostnaden blir för andrahandsköparen.

- Det är viktigt att utreda konsekvenser för både dem som köpte lägenheterna och för kvarvarande hyresgäster samt hur de upplever situationen ett par år i efterhand. Med tanke på alla de sociala slitningar ombildningarna lett till tror jag att många skulle göra ett annat val med facit i hand, säger Roger Mogert, gatu- och fastighetsborgarråd (s).

- För Stockholm i stort är en av de viktigaste frågorna att belysa om det går att se hur försäljningarna påverkat den socioekonomiska sammansättningen av de boende, säger Roger Mogert (s).

Pressekreterare Tobbe Lundell, Telefon: 08-508 29 076