Skip to main content

Ekonomiskt bistånd i Stockholm 2002

Pressmeddelande   •   Aug 04, 2003 10:29 CEST

Det ekonomiska biståndet i Stockholm fortsätter att minska. Under 2002 betalades sammanlagt 1 012 mnkr ut i ekonomiskt bistånd till 23 900 hushåll. Detta var en minskning av antalet hushåll med 7 % och av kostnaden med 2 % jämfört med året innan.

Antalet bidragshushåll har minskat kontinuerligt sedan 1997. Det senaste året har dock minskningstakten avmattats. Avmattningen beror delvis på den ökade arbetslösheten under 2002.

Nuvarande konjunkturnedgång, som startade inom IT-sektorn, har medfört ökande arbetslöshet. Denna har hittills främst drabbat grupper som är högutbildade och oftast har möjlighet till annan försörjning än ekonomiskt bistånd vid arbetslöshet. Bidragstagandet påverkades därför endast begränsat under 2002.

Det ekonomiska biståndet betalas ut av stadsdelsnämnderna till dem som ansöker och inte har tillräckliga medel för sin försörjning och vilkas behov inte kan tillgodoses på annat sätt. I redovisningen över bistånd ingår introduktionsersättning till nyanlända flyktingar.

Rapporten, Ekonomiskt bistånd 2002, från Utrednings- och statistikkontoret (USK) beskriver utvecklingen i Stockholm. Syftet är att ge ett underlag för planering av verksamheten samt en allsidig information. Bidragsbehovet beskrivs mot bakgrund av olika variabler, bland andra hushållstyp, ålder, medborgarskap och försörjningshinder.

Läs hela rapporten (pdf, 823 kB)
http://www.usk.stockholm.se/internet/publ/stat_utg/s2003_9.pdf

Läs mer statistik om Stockholm på USK:s webbplats http://www.usk.stockholm.se