Skip to main content

En offensiv budget för stockholmarna - barn och unga prioriteras

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 15:48 CEST

Stockholms stads budget för 2005 innehåller satsningar på totalt 800 miljoner kronor. 80 procent av dessa satsningar går till stadsdelarnas verksamheter, med en tydlig prioritering av barn och unga. Förskolan får ett kraftigt resurstillskott och barngrupperna kan minskas ytterligare. Medel fördelas till de mest utsatta, hemlösa och missbrukare. Förebyggande arbete prioriteras. Arbetet med att påbörja 20 000 nya lägenheter fullföljs. Miljöarbetet utvecklas genom satsning på Agenda 21 och ett fördjupat och intensifierat arbete med Miljömiljarden under 2005.

I dag presenterade socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet i Stockholm förslag till budget för Stockholms stad för år 2005 och inriktning för 2006 och 2007. Det är majoritetens tredje budgetförslag under mandatperioden och en fortsatt tydlig prioritering av stadsdelsnämndernas verksamhet.

- Det är en mycket stark och offensiv budget, där vi prioriterar våra mål. Därför kan vi också genomföra kraftfulla satsningar för barn och ungdomar, för att få fler i jobb och för en fortsatt tillväxt och utveckling i Stockholm. Det är en budget som speglar vändningen för Stockholm och där vi utökar det reformarbete som inletts, säger Annika Billström.

- Vi kommer särskilt att satsa på dem som arbetar inom stadens vård- och omsorg genom försök med kortare arbetstid och en låglönesatsning. Positivt är också extra åtgärder för funktionshindrade, äldre samt utsatta barn. Vi gör också andra satsningar inom det sociala området som på hemlöshet, missbruk och psykiatri, , säger Margareta Olofsson, socialborgarråd (v).

- Budgeten har en tydlig grön tråd vilket bland annat syns genom en satsning på Agenda 21 och konsumentvägledning i stadsdelarna. Vi investerar i miljövänlig teknik, vilket kommer att minska driftskostnaderna för uppvärmning och elförbrukning. Dessutom får livsmedelstillsynen ökade resurser så att hygienkontrollerna på stadens restauranger kan bli fler, säger miljö- och konsumentborgarrådet Viviann Gunnarsson (mp).

Några exempel på satsningar i budget 2005

• Arbetet med att minska barngruppernas storlek i förskolan intensifieras. Förskolan tillförs 198 miljoner kronor, vilket innebär en ökning av förskolans resurser med 5,6 procent. • En ökad satsning i grundskolan med totalt 170 miljoner kronor genomförs för att ge fler elever chans att nå målen.
• Arbetet för att påbörja de drygt 20 000 bostäder som är beslutade intensifieras. Satsningar för lägre boendekostnader genomförs. Ett program för att möta det långsiktiga behovet av fler bostäder tas fram. • En satsning på stadsmiljön genomförs och anslagen till stadsdelarna för en ren och trygg stad ökas. • en stor satsning för fler konstgräsplaner till Stockholmsidrotten genomförs.
• Inom ramen för kompetensfonden genomförs kraftfulla satsningar för att få fler i jobb. Särskilda insatser görs för att minska ungdomsarbetslösheten. Samtidigt fördubblas satsningen för sommarjobb till unga och försöket med förkortad arbetstid inom äldreomsorg och förskoleverksamhet omfattar fler. • Satsningen med gratis SL-kort till alla gymnasieelever fullföljs. • Under mandatperioden genomförs en satsning med 600 miljoner kronor för att utveckla ytterstaden, den så kallade stadsdelsförnyelsen.
• Satsningar på 30 miljoner kronor till hemlösa genomförs och äldreomsorgen tillförs ytterligare 52 miljoner kronor. • 200 miljoner kronor satsas för att fler anställda i äldreomsorgen och i förskolan ska kunna erbjudas arbetstidsförkortning • Stadens konsumentvägledning får ett tillskott på 10 miljoner kronor • Miljöförvaltningens kontroll av restauranger och livsmedel stärks med 6,3 miljoner

Claes Thunblad, Telefon: 070-4729308