Skip to main content

Familjeinkomster i Stockholm 1991 - 2001

Pressmeddelande   •   Aug 05, 2003 09:06 CEST

Familjerna i Stockholm, i åldern 20 år och uppåt, hade 2001 sammanräknade förvärvsinkomster på 138 miljarder kronor. De disponibla inkomsterna efter skatt och bidrag var 112 miljarder kronor.

Den sammanräknade förvärvsinkomsten för familjer 20-64 år i Stockholm ökade med 6,5 % mellan 2000 och 2001 medan den disponibla inkomsten endast ökade med 0,3 %. Det beror till stor del på att inkomsterna av kapital (reavinster m m) halverades och starkt påverkade de disponibla inkomsterna för år 2001 i negativ riktning.

Disponibel inkomst för olika familjetyper i Stockholm 2001, medelvärden samt förändring i procent jämfört med år 2000.

Familjer 20-64 år
Gifta/sambor utan hemmaboende barn
508 (tkr) +3,9 %
med minst ett hemmaboende barn
475 (tkr) -1,1 %

Ensamstående kvinnor utan hemmaboende barn
168 (tkr) +3,5 %
med minst ett hemmaboende barn
226 (tkr) +5,3 %

Ensamstående män utan hemmaboende barn
195 (tkr) -2,8 %
med minst ett hemmaboende barn
310 (tkr) -12,3 %

Familjer med personer 65 år och däröver
Gifta/sambeskattande
324 (tkr) -1,9 %
Ensamstående män
170 (tkr) -2,6 %
Ensamstående kvinnor
138 (tkr) -1,3 %

I rapporten, Familjeinkomster 1991-2001, från Utrednings- och statistikkontoret (USK) beskrivs utvecklingen när det gäller familjetyper, sammanräknade förvärvsinkomster och disponibla inkomster.

Disponibel inkomst är den summa som återstår för konsumtion och sparande sedan man från summa förvärvs- och kapitalinkomst dragit ifrån slutliga skatter och lagt till skattefria ersättningar och bidrag (t ex socialbidrag, bostadsbidrag, barnbidrag etc.)

Läs hela rapporten (pdf, 529 kB)
http://www.usk.stockholm.se/internet/publ/stat_utg/s2003_12.pdf

Läs mer statistik på USK: s webbplats http://www.usk.stockholm.se