Skip to main content

Följ Stockholms stads budgetdebatt 24-25 november

Pressmeddelande   •  Nov 22, 2010 13:05 CET

På onsdag den 24 november och torsdag den 25 november, från klockan 10.00 båda dagarna, debatterar och beslutar kommunfullmäktige i Stockholms stad om budget för nästa år. Debatten kan följas på plats i Stadshuset, via webb-tv eller via närradio.

Läs den politiska majoritetens (Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna) och oppositionspartiernas (Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet) förslag till budget 2011 i de bifogade dokumenten i pressmeddelandet.

Följande tider för respektive rotels ansvarsområden gäller under budgetdebatten:

Budgetdebatten 24 november

 • Klockan 10.00-11.30: gruppledardebatt
   
 • Klockan 11.30-13.00: finansroteln
  Stockholms Stadshus AB inklusive övergripande koncernfrågor, övriga bolag exklusive bostadsbolagen, stadsdelsnämnderna inom övergripande frågor, personalfrågor
   
 • Klockan 13.00-15.00: finansroteln, stadsbyggnads- och idrottsroteln, kultur- och fastighetsroteln
  exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, fastighetsnämnden, AB Stockholm Globe Arena Fastigheter
   
 • Klockan 15.00-16.30: äldre- och ytterstadsroteln
  Bostadsförmedlingen, bostadsbolagen, Storstockholms brandförsvar
   
 • Klockan 16.30-19.00: trafik- och arbetsmarknadsroteln, finansroteln
  trafik- och renhållningsnämnden, Stockholms Stads Parkerings AB, Stockholms Hamn AB
   
 • Klockan 19.00-21.00: stadsmiljöroteln
  miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Vatten AB, stadsmiljörådet
   
 • Från klockan 21.00: reservtid
  eventuellt bordlagda delar från tidigare debatt under dagen

Budgetdebatten 25 november

 • Klockan 10.00-12.00: socialroteln
  stadsdelsnämnderna inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri samt ekonomiskt bistånd, socialnämnden (från och med 1 januari 2011), överförmyndarnämnden, servicenämnden, tillgänglighetsfrågor
   
 • Klockan 12.00-13.30: trafik- och arbetsmarknadsroteln
  stadsdelnämnderna inom flyktingmottagande samt arbetsmarknadsåtgärder, arbetsmarknadsnämnden (från och med 1 januari 2011), Stockholm Business Region
   
 • Klockan 13.30-15.30: äldre- och ytterstadsroteln
  äldrenämnden, stadsdelsnämnderna inom äldreomsorg, Micasa Fastigheter i Stockholm AB
   
 • Klockan 15.30-17.00: skolroten
  stadsdelsnämnderna inom förskola
   
 • Klockan 17.00-19.00, skolroteln
  grundskola och skolbarnsomsorg, gymnasieskola, särskola, SISAB
   
 • Klockan 19.00-20.30: kultur- och fastighetsroteln
  kulturnämnden, Stadsteatern, stadsdelsnämnderna inom kultur- och föreningsverksamhet samt verksamhet för barn och ungdom
   
 • Klockan 20.30-22.00: stadsbyggnads- och idrottsroteln
  idrottsnämnden, kyrkogårdsnämnden
   
 • Från klockan 22.00: reservtid och utom rotelindelningen
  eventuellt bordlagda delar från tidigare debatt under dagen samt utom rotelindelningen: kommunfullmäktige med mera, revisorskollegiet, valnämnden, central medelsreserv, finansförvaltning

Följ budgetdebatten på plats
Kommunfullmäktiges budgetdebatt är öppen för allmänheten och pressen. Alla är välkomna att lyssna från åhörarläktaren i rådssalen i Stadshuset. Pressen är välkommen att närvara på rådssalens pressläktare.

Webb-tv
Kommunfullmäktiges budgetdebatt och kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden kan följas i direktsändning via webb-tv. Länk till webb-tv-sändningen läggs upp på www.stockholm.se/budgetdebatt2011 i samband med budgetdebatten. Budgetdebatten och kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden kan även ses i efterhand.

Radio och webbradio
Kommunfullmäktiges budgetdebatt direktsänds av Stockholm närradio på frekvens 95,3 MHz. Budgetdebatten kan också följas via Stockholm närradios webbradio på www.narradio.se.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.