Skip to main content

Följ Stockholms stads budgetdebatt 24-25 november

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 13:05 CET

På onsdag den 24 november och torsdag den 25 november, från klockan 10.00 båda dagarna, debatterar och beslutar kommunfullmäktige i Stockholms stad om budget för nästa år. Debatten kan följas på plats i Stadshuset, via webb-tv eller via närradio.

Läs den politiska majoritetens (Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna) och oppositionspartiernas (Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet) förslag till budget 2011 i de bifogade dokumenten i pressmeddelandet.

Följande tider för respektive rotels ansvarsområden gäller under budgetdebatten:

Budgetdebatten 24 november

 • Klockan 10.00-11.30: gruppledardebatt
   
 • Klockan 11.30-13.00: finansroteln
  Stockholms Stadshus AB inklusive övergripande koncernfrågor, övriga bolag exklusive bostadsbolagen, stadsdelsnämnderna inom övergripande frågor, personalfrågor
   
 • Klockan 13.00-15.00: finansroteln, stadsbyggnads- och idrottsroteln, kultur- och fastighetsroteln
  exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, fastighetsnämnden, AB Stockholm Globe Arena Fastigheter
   
 • Klockan 15.00-16.30: äldre- och ytterstadsroteln
  Bostadsförmedlingen, bostadsbolagen, Storstockholms brandförsvar
   
 • Klockan 16.30-19.00: trafik- och arbetsmarknadsroteln, finansroteln
  trafik- och renhållningsnämnden, Stockholms Stads Parkerings AB, Stockholms Hamn AB
   
 • Klockan 19.00-21.00: stadsmiljöroteln
  miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Vatten AB, stadsmiljörådet
   
 • Från klockan 21.00: reservtid
  eventuellt bordlagda delar från tidigare debatt under dagen

Budgetdebatten 25 november

 • Klockan 10.00-12.00: socialroteln
  stadsdelsnämnderna inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri samt ekonomiskt bistånd, socialnämnden (från och med 1 januari 2011), överförmyndarnämnden, servicenämnden, tillgänglighetsfrågor
   
 • Klockan 12.00-13.30: trafik- och arbetsmarknadsroteln
  stadsdelnämnderna inom flyktingmottagande samt arbetsmarknadsåtgärder, arbetsmarknadsnämnden (från och med 1 januari 2011), Stockholm Business Region
   
 • Klockan 13.30-15.30: äldre- och ytterstadsroteln
  äldrenämnden, stadsdelsnämnderna inom äldreomsorg, Micasa Fastigheter i Stockholm AB
   
 • Klockan 15.30-17.00: skolroten
  stadsdelsnämnderna inom förskola
   
 • Klockan 17.00-19.00, skolroteln
  grundskola och skolbarnsomsorg, gymnasieskola, särskola, SISAB
   
 • Klockan 19.00-20.30: kultur- och fastighetsroteln
  kulturnämnden, Stadsteatern, stadsdelsnämnderna inom kultur- och föreningsverksamhet samt verksamhet för barn och ungdom
   
 • Klockan 20.30-22.00: stadsbyggnads- och idrottsroteln
  idrottsnämnden, kyrkogårdsnämnden
   
 • Från klockan 22.00: reservtid och utom rotelindelningen
  eventuellt bordlagda delar från tidigare debatt under dagen samt utom rotelindelningen: kommunfullmäktige med mera, revisorskollegiet, valnämnden, central medelsreserv, finansförvaltning

Följ budgetdebatten på plats
Kommunfullmäktiges budgetdebatt är öppen för allmänheten och pressen. Alla är välkomna att lyssna från åhörarläktaren i rådssalen i Stadshuset. Pressen är välkommen att närvara på rådssalens pressläktare.

Webb-tv
Kommunfullmäktiges budgetdebatt och kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden kan följas i direktsändning via webb-tv. Länk till webb-tv-sändningen läggs upp på www.stockholm.se/budgetdebatt2011 i samband med budgetdebatten. Budgetdebatten och kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden kan även ses i efterhand.

Radio och webbradio
Kommunfullmäktiges budgetdebatt direktsänds av Stockholm närradio på frekvens 95,3 MHz. Budgetdebatten kan också följas via Stockholm närradios webbradio på www.narradio.se.