Skip to main content

Förvärsarbetande befolkning i Stockholm 2001

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2003 11:37 CEST

Förvärvsintensiteten i Stockholm var något högre år 2001 än år 2000. Ökningen var större för kvinnor än för män. Män har högre förvärvsintensitet än kvinnor i alla åldrar mellan 20-44 år. I åldern 45-54 år har kvinnor den högsta andelen förvärvsarbetande, med ett värde på 82 %. År 2001 var förvärvsintensiteten, i åldern 20 – 64 år, 76 % för män och 75 % för kvinnor.

Flera områden med låg andel förvärvsarbetande visar en klart positiv utveckling, som t ex Rinkeby, Tensta, Husby och Skärholmen där förvärvsintensiteten stigit med en till två procentenheter.

Efter en kraftig nedgång under de första åren av 1990-talet har antalet förvärvsarbetande stockholmare ökat oavbrutet för varje år sedan 1993. Trots uppgången var andelen förvärvsarbetande i åldern 20-64 år 2001 lägre än för 1991.

Sysselsättningen minskade under 2002. Nedgången fortsatte under andra halvåret 2003. Årsmedeltalet sysselsatta för år 2002 ligger ca 3 000 lägre än år 2001.

År Antal Förvärvsintensitet

1000-tal (%)

1990 356 82,9
1991 345 80,5
1992 328 76,5
1993 315 72,4
19931 306 70,3
1994 313 70,6
1995 321 71,0
1998 347 72,5
1999 357 73,5
2000 370 75,1
2001 375 75,3
20022 373 75,0

1 Ny avgränsning fr.o.m. 1993
2 Preliminärt skattade uppgifter

I rapporten, Förvärvsarbetande befolkning i stadsdelsområden och delområden 2001, från Utrednings- och statistikkontoret (USK), redovisas uppgifter för alla stadsdelsområden. Siffrorna belyser bl. a., förvärvsintensiteten, förvärvsarbetande efter näringsgrenar, antal arbetsplatser samt in- och utpendling, förvärvsarbetande föräldrar med barn, utländska medborgare och förvärvsarbete, utbildningsnivån bland förvärvsarbetande föräldrar med barn.

Uppgifter om arbetssökande redovisar USK månadsvis och årsvis i statistik som finns tillgänglig på USK: s webbplats www.usk.stockholm.se.

Läs hela rapporten! (pdf, 725 kB) http://www.usk.stockholm.se/internet/publ/stat_utg/s2003_11.pdf

Läs mer statistik om Stockholm på USK: s webbplats http://www.usk.stockholm.se