Skip to main content

Fortsatt stöd till frivilligorganisationers flyktingverksamhet (mp)

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2003 11:44 CEST

De frivilligorganisationer som har haft hand om en del av introduktionen av flyktingar kommer att ha en fortsatt viktig roll även under 2004. Det blev klart efter hårda förhandlingar mellan miljöpartiet och koalitionspartierna (s) och (v). Beslut tas på arbetsmarknads- och integrationsnämnden idag.

- Frivilligorganisationerna har upp emot 10 års erfarenhet av flyktingintroduktion. Det vore ett oerhört slöseri om staden inte utnyttjade dessa kunskaper. Därför är jag väldigt glad att vi nu efter tuffa förhandlingar har kommit överens med s och v om att dessa organisationer ska få ekonomiskt stöd även för år 2004, säger miljöpartiets gruppledare Christer Öhgren.

Organisationen för flyktingmottagandet är föremål för utredning inom staden och på nationell nivå. Därför skjuter staden upp beslutet om en ny upphandlingen av verksamheten för 2005. Fram till dess kommer verksamheten att vara i stadens egna regi, med stöd av och i samarbete med frivilligorganisationerna. Storleken på stödet till frivilligorganisationerna kommer att avgöras i samband med att nämnden beslutar om budget för 2004 i höst.

- Inom miljöpartiet anser vi definitivt att frivilligorganisationerna ska få stöd även i framtiden. De är särskilt duktiga på att bygga nätverk mellan nyanlända flyktingar och svenskar. Erfarenheten visar också att de är bättre än andra på att stödja människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, till exempel flyktingar med svåra trauman, så att dessa kan få arbete och bli självförsörjande, säger Christer Öhgren.

För mer information:
Christer Öhgren (mp), Gruppledare för miljöpartiet i Stockholms stad Tel. 08 - 508 29 000

Till miljöpartiets hemsida
http://www.mp.se/stockholmsstad

Miljöpartiets kansli, Mikael Sundström, 08 - 508 29 611